Bewegen naar een mobiliteitscultuur

2012 – De arbeidsmarkt verandert en vraagt om personeel dat langer en flexibeler aan het werk blijft. Deze publicatie bevat voorbeelden van vooruitstrevende vergezichten die navolging verdienen. Op weg naar een duurzame mobiliteitscultuur helpen deze impulsen hopelijk ook u om een stap verder te zetten.

Achtergrond
Deze publicatie is onderdeel van het project Impulskring arbeidsmobiliteit van het  NCSI. Dit project is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verwijzing
De volledige publicatie Bewegen naar een mobiliteitscultuur (2012) van het NCSI op opgenomen als bijlage.

Keyword: sociale innovatie