Better Strategy through Organizational Design

Leidinggevenden investeren veel tijd en energie in strategische langetermijnplanning. Maar veel van deze initiatieven raken verouderd als markten, sociale rollen en wetgeving veranderen en de technologische ontwikkeling doorgaat. Veel leidinggevenden missen hierdoor de kans om een duurzame voorsprong te genereren met weinig financiële middelen en weinig risico’s: door het organisatorisch ontwerp de kern van de strategie te maken.

Dit artikel bespreekt de gouden kansen voor leidinggevenden wanneer zij hun strategie opzetten rondom de het organisatorisch ontwerp en daardoor beter kunnen inspelen op wisselende markten en situaties. Het opzetten van een goed ontwerp kost veel tijd maar het betaalt zich uit in meer winst, minder kosten en minder risico’s – meer dan wanneer geïnvesteerd wordt in productontwerp en andere initiatieven op strategisch vlak.

De organisatiestructuur als kern nemen voor de strategie is een nieuwe benadering, een evolutie ten opzichte van de structuren die kernmerken waren voor de 20e eeuw, waar verticale en hiërarchische structuren de eis waren voor goed presteren.De kernwaarden voor de nieuwe strategie van de 21e eeuw zijn ‘één bedrijf’, ‘bestuursstructuren’, ‘kennis- en talentmanagement’ en de instelling om samenwerking tussen getalenteerde medewerkers te optimaliseren.

Het gehele artikel Better Strategy through Organizational Design (2007) van L.L. Bryan & C.I. Joyce uit TheMcKinseyQuarterly 2/2007 is te vinden in de bijlagen.