Beter presteren op je werk door Het Nieuwe Werken?

2015 – In dit artikel in het Dossier Werkprestatie rapporteren Linda Koopman en Elsbeth de Korte over onderzoek naar de relatie tussen werkprestatie en Het Nieuwe Werken.

Korte inhoud

Het Nieuwe Werken (HNW) krijgt al jaren veel aandacht in binnen- en buitenland. In het algemeen wordt verondersteld dat HNW leidt tot meer gezonde, vitale en productieve medewerkers. Er is echter weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van HNW op werkprestatie. In deze studie is gekeken naar het effect van een interventie gericht op HNW op werkprestatie (bestaande uit taakprestatie, contextuele prestatie en contraproductief werkgedrag). Uit de resultaten blijkt dat HNW geen invloed had op taakprestatie en contextuele prestatie van medewerkers, maar wel leidde tot een kleine daling in contraproductief gedrag op het werk. De algemene veronderstelling dat HNW leidt tot beter presterende medewerkers, wordt in dit onderzoek dus maar deels bevestigd. Meer onderzoek is nodig om duidelijk te krijgen of HNW invloed heeft op werkprestatie, welke aspecten van HNW precies een invloed kunnen hebben op werkprestatie, en welke factoren van belang zijn om HNW een succes te maken binnen bedrijven.

Referentie

Koopmans, Linda en Elsbeth de Korte. Beter presteren op je werk door Het Nieuwe Werken?In: Tijdschrift voor Human Factors – Dossier Werkprestatie, jaargang 40 – nr. 4 – december 2015 pp. 15 – 18. De pdf  van het artikel is als bijlage toegevoegd. 

Thema’s: Het Nieuwe Werken, Dynamisch managen & Leiderschap

Sector: Diensten/Zakelijke & financiële dienstverlening

Bron: Artikel, Case