Beslissen over slimmer werken in de publieke sector

2012 – Slimmer werken voor publieke organisaties is in deze tijden van bezuinigen een levensnoodzaak; want zo kunnen zij hetzelfde of zelf meer realiseren met minder middelen en toch de kwaliteit van de arbeid hoog houden.

Dit rapport is een handreiking voor het opstellen van een business case voor slimmer werken in de publieke sector. Het bevat een stappenplan.

Het stappenplan bestaat uit zes stappen:

  • Stap 1: agenderen en afbakenen
  • Stap 2: krachtenveld analyse
  • Stap 3: diagnose stellen: onderzoeken, beschrijven, concretiseren en kwantificeren
  • Stap 4: beslissen op basis van BC
  • Stap 5: implementeren: concretiseren interventies, scenario’s
  • Stap 6: evalueren en feedback geven (eventueel herhaling stappen)

In deze handreiking worden deze stappen met twee cases geïllustreerd.

Verwijzing:
Het rapport beslissen over slimmer werken in de publieke sector treft u aan in de bijlage.

Keywords:
Slimmer werken – organisatie