Berlin declaration of the Work-In-Net consortium

2010 – Europese partners verenigd in het Work-In-Net consortium hebben op hun slotconferentie een verklaring opgesteld, gericht aan de EU en reagerend op het visiedocument EUROPE 2020.

Het consortium signaleert een onderschatting van de waarde van ‘workplace innovation’ (in Nederland ‘sociale innovatie’) voor het realiseren van alle economische en sociale doelen die in EUROPE 2020 worden genoemd.
Daarom doet zij een beroep op de EU om
  1. De uitdagende en productieve werkplek en arbeidsorganisatie tot een speerpunt in die visie te maken,
  2. Alle de EU ter beschikking staande middelen (zoals ESF en de kaderprogramma’s voor Research en Innovatie) aan te wenden om de conditie te scheppen voor sociale innovatie (workplace innovation) op brede schaal
  3. Te stimuleren dat er nationale en transnationale middelen komen om sociale innovatie te bevorderen.
 De verklaring is integraal opgenomen als bijlage.
Steekwoorden: Internationaal, Sociale innovatie