Benut regionaal talent met Technohubs Inclusieve Technologie

2024 – In dit essay stellen de auteurs dat regionale samenwerkingen in een TINT essentieel zijn om met de inzet van technologie onderbenutting op de arbeidsmarkt tegen te gaan en inclusie en zinvol werk voor meer mensen mogelijk te maken.

De inzet van inclusieve technologie (bijvoorbeeld beroepenoriëntatie via VR-brillen of een cognitief-supportsysteem voor inpaktaken), biedt perspectief op werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kan dit het leven van werkenden plezieriger maken en maakt het dat zij het werk beter volhouden. In zogeheten regionale Technohubs Inclusieve Technologie (TINT’s) werken werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen (mbo/hbo), techniekaanbieders en regionale sociaal ontwikkelbedrijven samen om inclusieve technologie te ontwikkelen, toe te passen en kennis daarover te delen.

Na een inleiding wordt via twee praktijkcasussen getoond hoe een TINT bijdraagt aan inclusie en dat juist door de multidisciplinaire samenstelling en de samenwerking in ecosystemen, regionale sterktes worden benut. Ook blijkt hieruit de waarde van de TINT voor individuele medewerkers en hun verbeterde toegang tot werk. De resultaten zijn positief, maar vervolgacties zijn nodig om meer vruchten te plukken van inclusieve technologie

Referentie

Kruining, van, I., Vries, de, S., Wilschut, E., & Preenen, P. T. Y. (2024). ‘Benut regionaal talent met Technohubs Inclusieve Technologie’. Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken, 40(2), 189-202.

Het artikel is de downloaden met de button hieronder.