Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

2011 – De Stichting van de Arbeid heeft het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 in juni 2011 uitgewerkt in het Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord en de Beleidsagenda 2020. Met het kabinet is afgesproken dat werkgevers, werknemers en kabinet nu gaan werken aan de uitvoering.

De Beleidsagenda 2020 is dus onderdeel van het grotere pensioenakkoord. De agenda beoogt een cultuuromslag op de arbeidsmarkt ten behoeve van de oudere werknemer. Deze moet in de toekomst een grotere bereidheid tonen om van baan te veranderen. Werkgevers moeten ouderen veel meer kansen geven. Daartoe wordt een reeks van fiscale prikkels en scholingsmaatregelen voorgesteld voor zowel werkgevers als werknemers. Die moeten niet alleen de kansen van werkloze ouderen op een baan vergroten, maar ook de oudere werknemer aanzetten tot veranderen van werk.

Verwijzing
Het volledige rapport Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid(2011)van de Stichting van de Arbeid is opgenomen als bijlage.

Keyword: Duurzame inzetbaarheid