Beelden van de productiviteit van ouderen bij werkgevers en werknemers

2009 – Beelden over de productiviteit van jongere en oudere werknemers spelen een belangrijke rol voor de wijze waarop werkgevers met beide categorieën werknemers omgaan. In dit artikel wordt aan de hand van bij werkgevers en werknemers verzamelde surveygegevens onderzocht welke beelden werkgevers en werknemers van jongere en oudere werknemers hebben en door welke factoren deze beelden worden bepaald.

Onderzoeksvraag

Waar komt het betrekkelijk negatieve beeld dat werkgevers hebben van oudere werknemers vandaan? In dit artikel wordt gekeken naar de opvattingen van werkgevers over de determinanten van de productiviteit van ouderen én van jongeren. Wat vinden werkgevers van de verschillende aspecten van de productiviteit van werknemers en wat is uiteindelijk doorslaggevend voor de vraag of een aan te stellen werknemer al dan niet aan de productiviteits-eisen van een werkgever voldoet?

Aanpak

Ten behoeve van het onderzoek zijn zowel werkgevers als werknemers met behulp van een enquête ondervraagd over een aantal productiviteitsgerelateerde kwesties. Om de opvattingen van werkgevers over oudere werknemers in perspectief te plaatsen, worden deze vergeleken op een aantal punten met de opvattingen die werknemers zelf hebben over oudere werknemers.

Conclusies

Bij werkgevers blijken ‘harde’ factoren als mentale en fysieke belastbaarheid doorslaggevend voor het totale beeld dat zij van de productiviteit van werknemers hebben. Bij werknemers spelen ‘zachte’ factoren als betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale vaardigheden een grotere rol. Wellicht ligt de uitdaging van de vergrijzing voor ondernemend Nederland vooral in de noodzaak die ‘zachte’ kwaliteiten in voldoende mate rendabel te maken.

Het onderzoeksrapport Beelden van de productiviteit van ouderen bij werkgevers en werknemers (2009) van H. van Dalen, K. Henkens en J. Schippers uit Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 25 1/2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: arbeidsverhoudingen, dynamisch managen