Beating burnout:

identifying bad jobs and improving job quality

Burn-out verslaan: slechte banen identificeren en de kwaliteit van het werk verbeteren

2021 – Hoewel Europese informatie over burn-out schaars is, blijkt uit nationale statistieken dat het ziekteverzuim door stress toeneemt, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor bedrijven en welvaartsstaten, terwijl dit het welzijn van de werknemers aantast. Hoewel het zich manifesteert op individueel niveau, is burn-out een beroepsziekte, die het duidelijkst voorspeld wordt door onevenwichtigheden in de functie-inhoud (hoge werkdruk en lage autonomie) en door de sociale omgeving op het werk. Dit zijn twee onderbelichte aspecten van kwaliteit van de arbeid.

Hoewel de economie en de samenleving als geheel baat zouden hebben bij een gezonder personeelsbestand, brengt marktfalen de kwaliteit van functies onder optimaal niveau. Dit vraagt aandacht van beleidsmakers. Het meten van en ingrijpen in de functie-inhoud is echter niet eenvoudig en is in Europa ook niet een belangrijk beleidsdomein geweest. Beleidskaders en -interventies zijn vaak gericht op andere aspecten van de kwaliteit van arbeid, zoals de fysieke en contractuele arbeidsomstandigheden.

 

Om de burnout epidemie onder controle te krijgen en de impact van de veranderende aard van werk te beoordelen, moet het beleid zich ook richten op aspecten van functie-inhoud. De gevolgen van een lage kwaliteit van de functies, zoals burnout moeten op Europees niveau gemonitord worden want dat kan helpen om de effectiviteit van de beleidsinterventies in kwaliteit van de arbeid te beoordelen.

Referentie

Nurski, L. and M. Hoffmann (2022) ‘Beating burnout: identifying bad jobs and improving

job quality’, Policy Contribution 07/2022, Bruegel

Zie ook de website: https://www.bruegel.org/2022/05/beating-burnout-identifying-bad-jobs-and-improving-job-quality/