Zelforganiserende teams maken leerlingen beter

2018 – Op de basisschool De Kleine Prins in Diest, Vlaanderen ‘maken zelforganiserende teams leerlingen beter’. In het tijdschrift Klasse.Be heeft Stijn Govaerts een artikel daarover geschreven, gebaseerd op een interview met de directeur van de school en een kleuterjuf.

De sociale innovatie

Het schoolteam bestaat uit vijf ‘communities’ dat zijn de ‘graden’ van vroeger. Binnen de communities heb je ‘nesten’, dat zijn de homogene leeftijdsgroepen. Binnen de communities organiseren de leraren alles zelf op het vlak van administratie, financiën en organisatie.

Algemeen oriëntatiepunt is de gemeenschappelijke visie: betrokkenheid, welbevinden, eigenaarschap, contextrijk leren, talent en talentontwikkeling.

Er is een Oudercomité en een ‘kroonraad’. Dat is een adviesgroep van afgevaardigde ouders uit alle nesten. Belangrijke beslissingen worden samen met de ouders genomen.

Voor een groep zijn 3 leraren verantwoordelijk. Zij bewaken bij elkaar dat ze ieder doen wat ze graag doen en ze letten er op dat ze elkaar versterken. Het team werkt constant vanuit de algemene visie. En er is ruimte voor initiatief en om je verantwoordelijkheid te nemen op basis van vertrouwen.

 

Aanpak

Het team heeft tijd genomen om te leren om onafhankelijk te werken, om zichzelf als leraar opnieuw te leren kennen en om elkaar opnieuw te leren kennen. Zo hebben ze bij zichzelf en bij collega’s nieuwe talenten ontdekt.

 

Resultaat

De leraren bewaken van elkaar dat ieder doet wat hij of zij graag doet en dat ze elkaar versterken. Daardoor wordt de kwaliteit van wat zij in de klas brengen hoger.

De leerlingen gaan volledig op in hun activiteiten en de leraren zitten ook in die flow.

 

Referentie

Stijn Govaerts: ‘Zelforganiserende teams maken leerlingen beter’. In Klasse.Be 5 juni, 2018.

“Zelforganiserende teams maken leerlingen beter” – Klasse