AWT Briefadvies: Sociale Innovatie en Horizon 2020

2012 –

Op 26 juli schreef de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) een brief aan de minister van EL&I en Innovatie en de staatssecretarisvan OC&W een brief over sociale innovatie en Horizon 2020. Horizon 2020 is het nieuwe kaderprogramma van de EU. Het AWT doet de aanbeveling sociale innovatie in alle onderdelen van dat programma op te nemen en het voortvarend, gezamenlijk en breed uit te dragen.

De AWT onderscheidt drie definities van sociale innovatie. De eerste heeft betrekking op innovaties op de werkplek, nieuwe werkvormen of nieuwe samenwerking die leiden tot innovatie in de productieketen en tot innovatie van producten en/of diensten. De tweede heeft betrekking op de sociale componenten van technische innovatie. Mensen en samenlevingen moeten technologie kunnen aanwenden tot nuttig gebruik. De derde – en tevens het vertrekpunt van Horizon 2020 – is innovatie die voortkomt uit de behoefte de ‘grand challenges’ van deze tijd op te lossen,
In de brief wordt gesteld dat deze drie definities veel gemeenschappelijke kenmerken hebben. Het gaat steeds over werkwijzen die samenwerking en multidisciplinariteit zoeken en om het smeden van nieuwe allianties.

De grote uitdagingen vragen om technologische innovatie. Maar dat is niet toereikend om antwoorden te vinden.

De AWT pleit er voor sociale innovatie niet alleen – zoals nu het geval is – in het hoofdstuk over social inclusiveness op te nemen maar het moet in elk onderdeel en bij elke maatschappelijke uitdaging een plaats krijgen. Want sociale innovatie is mogelijk de verbindende achtergrond van de maatschappelijke uitdagingen.

De hele brief is opgenomen als bijlage.

Steekwoorden: innovatie & innovatievermogen; sociale innovatie

Bron: (overheids)publicaties