European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

AVS Spinning. Bedrijf klaarstomen voor de toekomst

2023 – In het Magazine van Workitects, het Vlaamse Expertise Centrum rond Arbeidsorganisatie, wordt de case van AVS Spinning beschreven. AVS Spinning is een divisie van de European Spinning Group, een spinnerij die hoog-innovatieve producten levert op klantvraag en een pionier is in recyclingprojecten.

De sociale innovatie

De behoefte aan meer greep op en inzicht door data over de productie deed het management aanvankelijk denken aan technische oplossingen. Maar in het innovatielab van Workitects kwamen ze tot de conclusie dat ze het productieproces eerst anders moesten organiseren. Op basis van een gezamenlijke visie kwamen de managers tot de verdeling van het proces in een stroom ‘made to stock’ en een stroom ‘made to order’. Dat helpt bij het duidelijk krijgen welke data je nodig hebt om je doelen te bereiken.

Door de juiste data te verzamelen en die beschikbaar te maken voor de werknemers, kunnen die hun werk zelf beter plannen en uitvoeren.

 

Aanpak

Een cultuurverandering naar open communicatie in en tussen alle bedrijfslagen, bleek een voorwaarde. De veranderingen worden nu stapsgewijs ingevoerd, in een cyclus van: proberen – terugkoppelen – aanpassen…

 

Resultaat

Voorlopig gaat het nog om een beoogd resultaat: efficiency verbetering en happy people. Dat zijn mensen die met plezier naar hun werk gaan, breed en duurzaam inzetbaar zijn en meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap voelen en aankunnen.

 

Referentie

Lees het verhaal in het Workitects Magazine:

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future | Workitects