Association among Workplace Innovation, Employee Innovativeness and Job Performance

Empirical Validation in Context of Knowledge-Based Organizations

2019 – Er is sprake van een digitale revolutie. Veel industrieën ondergaan snelle en dramatische veranderingen, andere zullen zich langzaam en gestaag ontwikkelen. Er is in ieder geval geen terugkeer mogelijk. Het is duidelijk dat het succes van de nieuwe industriële revolutie vereist dat onze bedrijven gebruik maken van de beste beschikbare technologieën. Maar het antwoord is niet alleen software. Bedrijven moeten zich meer richten op menselijke factoren. Dit is ’s werelds belangrijkste hulpbron en we maken er niet genoeg gebruik van. Workplace innovation  – in Nederland: ‘Sociale innovatie’ – is niet alleen gericht op het bevorderen van creatieve vaardigheden, het stelt bedrijven ook in staat concurrerend te blijven en sneller en gemakkelijker op veranderingen te reageren.

Het primaire doel van dit verkennend onderzoek is drieledig. Ten eerste is in dit onderzoek geprobeerd de factoren te onderzoeken die door kennisprofessionals als cruciaal worden beschouwd voor hun innovativiteit, werkprestaties en betrokkenheid. Het tweede (en derde) doel is: kennis-intensieve organisaties voorzien van een geïntegreerd raamwerk voor sociale innovatie op basis van zowel de empirische bevindingen als voortbouwend op reeds bestaand onderzoek.

 

Methode

De onderzoekers ontwikkelden een vragenlijst op basis van een operationalisering van determinanten van sociale innovatie als vier onafhankelijke variabelen: slimmer organiseren, flexibel werken, strategische oriëntatie en gebruik van hightech toepassing. De twee afhankelijke variabelen waren: prestatie op het werk en innovativiteit van de werknemer.

 

Resultaten

De vragenlijst is ingevuld door 481 geaccepteerde respondenten. Op deze antwoorden zijn statistische analyses uitgevoerd. Hieruit bleek dat determinanten van werkplekinnovatie een significant positief verband hebben met werkprestaties en werknemersbetrokkenheid.

 

Referentie

Khan Mohsin, Raya R. Prabhakara (2019): ‘Association among Workplace Innovation, Employee Innovativeness and Job Performance: Empirical Validation in Context of Knowledge-Based Organizations’, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019

See this paper and Khan Mohsin’s thesis via the buttons below.