Artificiële intelligentie op de werkvloer

Gids voor militanten

2022 – Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) in België heeft een brochure uitgegeven over Artificiële Intelligentie (AI) op de werkvloer; een gids voor ‘militanten’ (kaderleden). Voor de vakbond is het van belang om zich met AI in te laten omdat deze technologie (net als de meeste andere) impact heeft op de manier waarop ondernemingen en instellingen werken en dus op werknemers.

Voor- en nadelen

Nieuwe technologieën die gebruik maken van AI hebben zowel potentiële voordelen (o.a. meer flexibiliteit en autonomie voor werknemers, minder vooroordelen en discriminatie, meer objectiviteit in beslissingen, …) als mogelijk ernstige nadelen (bv. meer toezicht, intensivering van het werk, het elimineren van de menselijke touch in het werk, schending van de privacyrechten, …) voor werknemers.

De uitdaging voor de vakbonden bestaat erin de kansen die AI biedt aan te grijpen om de arbeidssituatie te verbeteren en tegelijk de negatieve gevolgen ervan te beperken.

Korte inhoud brochure

  1. Uiteenzetting van wat AI is, wat mogelijke toepassingen zijn en wat voor- en nadelen.
  2. Belangrijke principes die kaderleden kunnen meenemen wanneer ze hierover onderhandelen met hun werkgever:
  • de AI toepassing herkennen en het doel helder krijgen;
  • analyseren van de impact van AI op het werk en werknemers;
  • het ‘human in control principe’;
  • transparantie;
  • gerechtvaardigd doel;
  • investeren in werknemers.
  1. Een vragenlijst die kaderleden kan helpen om met hun werkgever in gesprek te gaan over AI.

Referentie

ACV: ‘Artificiële intelligentie op de werkvloer. Gids voor militanten’. Eindredactie: Elke Maes, Manon Van Thorre. Oktober 2022.

 

Download de brochure via onderstaande link naar de site van het ACV:

ACV | Militant| AI | artificiële intelligentie op de werkvloer (hetacv.be)