Artificiële Intelligentie en de arbeidsmarkt

Artificiële Intelligentie en de Arbeidsmarkt

2023 – Stijn Boeke, senior econoom bij de OESO, hield een lezing over Artificiële Intelligentie (AI) bij het Ministerie van Sociale Zaken. De sheets die Boeke presenteerde zijn bijgevoegd.

Enkele opvallende stellingen

Op basis van onderzoek bij de OESO stelt Boeke onder andere:

  • In de meeste beroepen was de werkgelegenheid gestegen. Maar er was een lagere groei in beroepen met een hoog risico op automatisering. Er zijn steeds minder banen voor laag opgeleiden.
  • Hooggekwalificeerde beroepen zijn het meest blootgesteld aan recente ontwikkelingen op het gebied van AI.
  • Werkgevers adopteren AI voornamelijk om de prestaties van werknemers te verbeteren en personeelskosten te verlagen.
  • Werknemers zijn doorgaans positief over de impact van AI op de arbeidskwaliteit.
  • Werknemers melden dat AI het tempo waarmee en controle over de volgorde waarin ze hun taken uitvoeren, heeft vergroot.
  • Wanneer werknemers worden geraadpleegd, is de kans groter dat ze positieve effecten van AI op hun prestaties en arbeidsomstandigheden melden.

Referentie

Boeke, Stijn, Artificiële Intelligentie en de arbeidsmarkt. 2023 Lezing op het Ministerie van Sociale Zaken, 23 september.

De presentatie is te downloaden via de knop hieronder.