Are you missing something? Engaging and enabling employees for success

2010 – Dit onderzoek, uitgevoerd door Hay Group, bespreekt de effecten van de betrokken medewerkers op de organisatie.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 5500 medewerkers in Duitsland, Frankrijk, UK en Benelux in verschillende bedrijfstakken binnen de private sector. De volgende criteria kwamen onder andere in het onderzoek naar voren: de bedrijfssector, de loonsontwikkelingen in de laatste 12 maanden, gevoel van waardering, toekomstverwachting en plannen, vertrouwen in het management en baanzekerheid, werkstructuur, opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, de invloed van bedrijfsprocessen op de productiviteit, de mate van zelfstandigheid en het gewenste gevoel van verantwoordelijkheid.

Resultaten

In het rapport worden de onderstaande resultaten benoemd:

·

Organisaties die een hoge betrokkenheid van medewerkers kennen hebben 2.5 maal hogere omzetgroei ten opzichte van bedrijven die hier laag op scoren.

·

Organisaties die een hoge betrokkenheid van de medewerkers kennen en waar de randvoorwaarden om het werk uit te voeren voldoen laten een 4.5 maal zo hoge omzetgroei zien.

·

Werknemersbetrokkenheid leidt tot 54% minder verloop van werknemers.

·

Werknemers die zich betrokken voelen, presteren in 50% van de gevallen ook beter.

Conclusie/aanbevelingen

Betrokken medewerkers is niet voldoende om het verloop binnen een organisatie terug te dringen en te zorgen voor betere prestaties van medewerkers en de organisatie. Hiervoor is het ook nodig dat aan de randvoorwaarden om het werk uit te voeren wordt voldaan. Voldoen de voorwaarde niet dan kan dit leiden tot frustraties bij medewerkers, die voor hen reden kunnen zijn om een andere baan te zoeken.

De beste organisaties koppelen het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers aan de strategieën om managers te begeleiden in het creëren en behouden van een effectieve werkplek en cultuur.

Verwijzing

Voor meer informatie over Hay Group kunt u terecht op www.haygroup.com

Bronvermelding

Zie voor het volledige onderzoeksrapport Are jou missing something? Engaging and enabling employees for success (2010) uitgevoerd door Hay Group de bijlage.

Keywords

Dynamisch managen, Arbeidsverhoudingen