Arbeidsverhoudingen 2020

2012 – Arbeidsverhoudingen 2020 geeft input aan discussie over cao-vernieuwing en inspireert partijen om aan de slag te gaan met cao-vernieuwing.

Dit boek vertrekt vanuit de analyse dat cao’s te weinig ruimte bieden voor en te weinig uitnodigen tot sociale innovatie; ze zijn bovendien gebaseerd zijn op traditionele arbeidsverhoudingen. In een aantal bijdragen gaan verschillende auteurs in op belangrijke ontwikkelingen en trends en beantwoorden de vraag wat dat betekent voor de arbeidsverhoudingen in het algemeen en voor afspraken in cao’s in het bijzonder. Telkens reageert iemand die een belangrijke rol speelt in de Nederlandse arbeidsverhoudingen daar op.

De volgende trends en hun gevolgen voor de arbeidsverhoudingen en cao-afspraken komen aan bod:  

Vervagende organisatiegrenzen  
Het Nieuwe Werken  
Werknemer 2.0 een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt  
Duurzame inzetbaarheid: werken met plezier, stoppen met plezier Zeggenschap.

Door de hoofdstukken en columns heen herkent men de volgende dilemma’s en vraagstukken. Flexibiliteit en zekerheid, collectief en individueel regelen van de arbeidsrelatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zeggenschap, combinaties en transities.

Verwijzing: het boek Arbeidsverhoudingen 2020, Maatwerk en samen sterk

Ton de Korte en Betty van der Roest (red.)
Uitgegeven door Van Gorcum.
Te bestellen via de website van uitgever Van Gorcum: www.vangorcum.nl.

Steekwoorden: Cao-vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Het Nieuwe Werken, Medezeggenschap.

Bron: boeken