Arbeidsproductiviteit en Innovatie-prestaties: het belang van interne flexibilisering van arbeid

2015 – In ditartikel ontwikkelen en onderzoeken de auteurs het idee dat vormen van interne flexibilisering  gunstig zijn voor de arbeidsproductiviteit en de innovatie-prestaties van bedrijven.

Twee studies

Dit idee werd getest in studies waarbij gebruik gemaakt werd van unieke data die op ondernemingsniveau zijn verzameld.

Studie 1, een onderzoek onder 377 onafhankelijke bedrijven, laat zien dat interne arbeids flexibilisering positief is gerelateerd aan arbeidsproductiviteit en de groei daarvan in het aansluitende jaar. Dat geldt ook als gecontroleerd wordt voor arbeidsproductiviteit en externe flexibilisering  van het jaar daarvoor. 

Studie 2, onder 4271 bedrijven, toont dat interne flexibilisering positief samenhangt met product innovatie en arbeidsproductiviteit.  De resultaten suggereren dat interne flexibilisering zowel voor arbeidsproductiviteit als voor innovatie-prestaties van bedrijven gunstig is.

Als innovatie en arbeidsproductiviteit als essentieel worden beschouwd voor overleven op lange termijn, dan zouden bedrijven en beleidsmensen moeten overwegen flexibiliseringsmaatregelen te nemen, zoals: job-roulering,  multi-tasking, flexibele roosters en maatwerk in arbeidsrelaties.

In feite zouden bedrijven – waar mogelijk natuurlijk – zelfs de voorkeur moeten geven aan interne flexibilisering boven externe, want onze resultaten – evenals andere studies – laten zien dat externe flexibilisering negatief gerelateerd kan zijn aan innovatieprestatie en productiviteit.

Dit is misschien zo omdat verloop en tijdelijke contracten investeringen in human capital niet aanmoedigen en dat vermindert de productiviteit. Onderzoekers hebben zelfs laten zien dat op macro niveau  de arbeidsproductiviteit in extern flexibele Angel-Saksische landen significant  langzamer groeit dan in het  meer ‘starre’ continent van Europa.

Referentie

Preenen, P. T. Y., Vergeer, R. A., Kraan, K. O., & Dhondt, S. (2015). ‘Labour productivity and innovation performance: The importance of internal labour flexibility practices’. Economic and Industrial Democracy. Advance online publication. doi: 10.1177/0143831X15572836

https://eid.sagepub.com/cgi/reprint/0143831X15572836v1.pdf?ijkey=gJ00gGRaL4fDPKd&keytype=finite

Thema’s: flexibel organiseren, Innovatie & innovatiekracht

Sector: n.v.t.

Bron: Artikel