Arbeid; Kennisinvesteringsprojecten TNO Innovation for Life

2017 – In deze brochure presenteert TNO in 19 korte stukken een selectie van recente kennisprojecten, gericht op maximale participatie van mensen in de samenleving, hun duurzame inzetbaarheid en veilig en gezond werken.

TNO bereidt werkenden, bedrijven en overheden voor op de ‘future world of work’. TNO ondersteunt deze partijen met onderzoek en praktisch bruikbare instrumenten. Een belangrijk thema is hoe technologie te benutten voor ontwikkeling van vaardigheden, verminderen van risico’s en versterken van organisaties.

Drie van de 19 hoofdstukken gaan over onderwerpen die in deze kennisbank ook vaak aan bod komen, ze sluiten aan bij thema’s van Sociale Innovatie. 

Robotisering biedt kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

TNO heeft samen met het Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC) en het VU Medisch Centrum onderzoek gedaan naar de effecten van robotisering op de arbeidsbelasting (rapportage 2016). Het onderzoek laat zien waar en op welke wijze verschillende robots mensen helpen bij het werk. Het onderzoek wijst op het bestaan van ‘cobots’, robots die samenwerken met mensen. De robot neemt taken over die veel kracht of precisie vergen of taken die eentonig zijn.  

Door samenwerking flex-werkers een volwaardige positie geven

TNO onderzoekt de effecten van de in Nederland relatief grote flexibele schil. Enkele onderzoeksresultaten zijn dat bedrijven met veel flex-werkers minder innovatief zijn en werknemers met een flexibel contract verrichten vaak laaggekwalificeerd werk, worden relatief slecht betaald en krijgen minder opleiding.

Met deze kennis stimuleert TNO de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en organisaties van werkgevers en werknemers om in de regio tot een gebalanceerde flexibiliteit te komen. Zo bereik je een innovatieve en inclusieve regio. In de provincie Flevoland is een veelbelovend samenwerkingsverband actief.  

Werknemers activeren hun toekomst in eigen hand te nemen

TNO ontwikkelde een instrument dat werknemers helpt met het plannen van hun loopbaan in een arbeidsmarkt die snel aan het veranderen is. Werknemers brengen zelf online in kaart wat hun vaardigheden zijn en welke ze bereid zijn verder te ontwikkelen. Ze krijgen op het scherm te zien welke taken in hun organisatie verdwijnen, minder belangrijk worden, stabiel blijven, zullen toenemen en welke nieuwe taken er binnen afzienbare tijd bijkomen. De vergelijking van de eigen vaardigheden en belangstelling met deze veranderende taken, leidt tot een persoonlijk loopbaanadvies. 

Referentie

Arbeid; Kennisinvesteringsprojecten TNO Innovation for Life. 2017. De brochure vindt u in de bijlage.