Anders Werken in de Zorg

2023 – ‘Anders Werken in de Zorg’ is een programma waarin organisaties die zorg verlenen aan kwetsbare ouderen, samenwerken met andere zorgorganisaties in de regio. Ze vormen een ‘lerend netwerk’. Ze testen kansrijke nieuwe technologieën bij enkele van de organisaties. Als de test een succes is en goed onderzocht , gaan de andere organisaties haar meestal ook toepassen. Ze kunnen daarbij ook rekening houden met de lessen uit de test.

 

Op initiatief van Tante Louise, een zorginstelling in Bergen op Zoom, werd in 2018 gestart met 12 instellingen in West Brabant. Vanaf 2020 namen zorgorganisaties uit Friesland, Zeeland en Midden- Brabant het concept over. Sinds februari 2023 is er een landelijke Stichting Anders Werken in de Zorg en zijn nog meer regio’s aangesloten. In het programma participeren naast de zorginstellingen, de volgende partners: kennisorganisaties in de langdurige zorg, zorgkantoren en onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de bedrijven die de zorginnovaties ontwikkeld hebben of aanbieden.

 

Doel

Het doel is met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren. Want het tempo van innoveren moet omhoog. Er moeten bijvoorbeeld meer effectieve hulpmiddelen worden geïmplementeerd om het werk minder belastend te maken en een antwoord te formuleren op het arbeidstekort in de ouderenzorg..

 

Aanpak

De aanpak verschilt per regio. Belangrijke onderdelen zijn het gezamenlijke prioriteren van nieuwe of bestaande zorginnovaties om samen te gaan testen en/of implementeren. De deelnemende zorgorganisaties kiezen vervolgens zelf uit op welke kansrijke technologische innovaties ze in hun organisatie (als eerste) gaan inzetten..

Als een innovatie nog in de testfase zit en nog niet (elders) goed onderzocht is, wordt een kennisinstelling betrokken om goed onderzoek te doen naar de zachte en harde kosten en baten.

Belangrijke evaluatie-criteria zijn onder andere: invloed op de arbeidsproductiviteit en het werkgemak alsmede de beleving van de cliënten.

Bij succes wordt de technologie op brede schaal ingevoerd door de participerende zorgorganisaties.

 

In de zorginstellingen die de innovatie gaan testen of implementeren wordt een projectgroep gevormd van zorgmedewerkers, innovatieadviseurs, projectleider en ICT-ers.

Gedurende het project delen de betrokkenen hun ervaringen in de regio  en leren ze van elkaar

Daarnaast kunnen in de regio gezamenlijke scholingen worden aangeboden. Ook werken sommige regio’s met regionale implementatiecoaches die de projectleiders van de verschillende organisaties kunnen coachen.

Landelijk wordt nu aan een platform gewerkt om ook bovenregionaal deze uitwisseling te bevorderen. Ook vindt er jaarlijks een congres plaats.

 

Technologieën

Vilans houdt in de Kennisbank Digitale Zorg bij welke technologieën zijn beproefd. Deze Kennisbank geeft antwoord op de vraag ‘wat komt er kijken bij bepaalde type technologieën in de zorg?’

In het programma zijn onder andere de volgende technologieën getest:

de heupairbag; Slim incontinentiemateriaal, de bedsensor en VR bieb

 

Referentie

Zie voor meer informatie de website: https://anderswerkenindezorg.nl