Adaptable Careers: Maximizing Less and Exploring More

2009 – In dit artikel in Career Development Quarterly betogen Annelies van Vianen, Irene de Pater en Paul Preenen dat carrièretheorie een nieuwe richting op moet. Het is voor mensen erg lastig om keuzes over hun carrière te maken, en studenten maken zich vaak zorgen dat ze nog niet weten wat ze later willen doen. Het is voor mensen helaas lastig om zulke moeilijke beslissingen te maken met gebruik van rationele strategieën. Carrièretheorieën stellen echter vaak voor dat dit nodig is voor een goed verloop van de carrière. De auteurs menen dat dit wellicht in het verleden waar was, maar dat de aard van de arbeidsmarkt vandaag de dag zo veranderd is dat deze carrièretheorieën niet meer bruikbaar of nodig zijn.

Aanpassingsvermogen van de werknemer
De auteurs menen dat moderne carrières niet meer stabiel zullen zijn. Het werk dat een werknemer op dit moment doet bestaat wellicht over 5 jaar niet meer, terwijl er ondertussen nieuwe functies ontstaan die weer nieuwe vaardigheden nodig hebben die nog niemand bezit. Om deze rede is het niet meer verstandig om uit te gaan van een lineair carrierepad waarvoor je alleen maar hoeft te specialiseren in één werkfunctie of vaardigheid. De auteurs menen dat om je op deze nieuwe arbeidsmarkt voor te kunnen bereiden, je moet uitgaan van baanonzekerheid en het ontstaan van nieuwe banen. Men kan zich hier op voorbereiden door zich te consenteren op het aanpassingsvermogen. Dit uitgaan van onzekerheid en verbeteren van het aanpassingsvermogen, is de richting die de auteurs voorstellen voor toekomstige carrièretheorieën.

Implicaties voor loopbaanadviseurs
De auteurs menen dat in plaats van hun cliënten te adviseren om moeilijke rationele keuzes te maken voor hun toekomstige werk, loopbaanadviseurs hun cliënten beter kunnen adviseren om een flexibele werkhouding aan te nemen en hun aanpassingsvermogen te verbeteren.  Dit kan vooral waardevol zijn voor gemarginaliseerde groepen die weinig toegang hebben tot goede leerervaringen. Door hun beperkte omgeving hebben ze niet zoveel vaardigheden ontwikkeld, en door deze ervaringen te gebruiken om keuzes te maken, zullen ze geplaatst worden in een baan die ze niet uitdaagt. Een focus op aanpassingsvermogen biedt betere kansen voor gemarginaliseerde  groepen en voor werknemers in het algemeen.

Referentie

Van Vianen, A. E. M., De Pater, I. E., & Preenen, P. T. Y. (2009). Adaptable careers: Maximizing less and exploring more. The Career Development Quarterly, 57(4), 298-309.

Het artikel is als bijlage toegevoegd.