A Research Agenda for Workplace Innovation

The challenge of disruptive Transitions.

2023 – Dit boek is een reader, bestaande uit 14 hoofdstukken door vele auteurs geschreven en geredigeerd door Oeij, Dhondt en McMurray. De centrale stelling in het boek is dat Sociale Innovatie (Workplace Innovation) organisaties helpt om zich aan te passen aan of te anticiperen op disruptieve transities zoals nieuwe digitale technologie.

Het boek bestaat uit drie delen:

I. Technologie en organisatie: nieuwe technologie als een motor voor verandering in de organisatie, voor de werkprocessen en voor de werknemers.

II. Individueel gedrag dat bijdraagt aan prestatie-doelen: betrokkenheid om de resultaten van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid te verbeteren.

III. Convergentie, beleid ten aanzien van sociale innovatie op de agenda voor de toekomst.

Het boek bevat een groot aantal mogelijke sociaal innovatieve interventies. De redactie concludeert in het laatste hoofdstuk dat het misschien niet wenselijk is om het alomtegenwoordige veld te stroomlijnen tot een beperkt aantal onderzoeksrichtingen. Daarom is het boek een uitnodiging tot verdere samenwerking en co-innovatie op het gebied van sociale innovatie tussen onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en praktijkmensen uit het bedrijfsleven.

Referentie

Oeij, Peter; Dhondt, Steven; McMurray, Adela. (2023) A Research Agenda for Workplace Innovation. The challenge of Disruptive Transitions. Elgar Research Agendas, Edward Elgar Publishing.

Zie: the book information page on Elgar publisher website: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/a-research-agenda-for-workplace-innovation-9781800881938.html

en zie de recentie in het Tijdschrift voor HRM: Workplace innovatie: grondige analyse (tijdschriftvoorhrm.nl)

Toegevoegd is een notitie met abstracts en key words van de hand van de eerste redacteur.