European Ways to Combat Psychosocial Risks Related to Work Organisation:

Towards Organisational Interventions?

2004 – De PEROSH* werkgroep ‘Psychosociale factoren en arbeidsorganisatie’ kwam bijeen in november 2002. Het thema was: Organisatorische interventies om de psychosociale factoren van stress te bestrijden. Aan de deelnemer was gevraagd een ‘statement-paper’ te maken over de situatie terzake in hun thuisland.

Vertegenwoordigd waren: Denemarken, Zweden, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Finland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Deze papers werden verzameld en een rapport werd opgesteld en geredigeerd. (zie hieronder)

 

Gemeenschappelijk kader

‘Stress’ werd omschreven als: ‘alle werkgerelateerde psychosociale factoren’. Om de beschrijving van de situatie in hun thuisland te ondersteunen, werden vier mogelijke benaderingen van projecten op het gebied van stress onderscheiden, langs twee dimensies: A) focus op het verklaren van stress en stresseffecten en B) focus op interventies en maatregelen om stress te bestrijden. In een kwadrant leiden de twee dimensies tot vier benaderingen:

  1. psychologische en sociologische benaderingen om stress te verklaren door functie- en organisatiekenmerken;
  2. psychologische benaderingen om stress te verklaren aan de hand van individuele gedragskenmerken;
  3. psychologische, sociologische en managementwetenschappelijke benaderingen om stress te bestrijden door werk en organisatorische interventies;
  4. psychologische benaderingen om stress te bestrijden door interventies op individueel niveau.

 

Gedeelde bevindingen

Veel contextuele factoren waren verschillend. Maar er waren ook enkele interessante gedeelde bevindingen:

  1. een wettelijk kader (1989 Europese Kaderrichtlijn),
  2. algemene modellen voor het diagnosticeren van stress (zoals die van Karasek),
  3. de observatie dat het geheel van organisatorische interventie-ervaringen vrij klein is in vergelijking met individuele interventie-ervaringen,
  4. Methodologische moeilijkheden om het effect van maatregelen te evalueren.

 

Referentie

Peter R.A. Oeij & Evelyne Morvan (Eds), ‘European Ways to Combat Psychosocial Risks

Related to Work Organisation: Towards Organisational Interventions?’; © 2004 TNO Work and Employment / PEROSH. ISBN 90-5986-134-5

  • PEROSH = Partnership for European Research on Occupational Safety and Health

Download het rapport via de button hier onder.