2punt0: Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers?

2008 – In deze publicatie brengt het NCSI de betekenis van Werknemer 2.0, Generatie Einstein of Generation Y voor organisaties in kaart. Doel is bedrijven en instellingen uit te dagen de unieke kenmerken en talenten van Werknemer 2.0 optimaal te benutten. Is uw organisatie klaar voor de werknemer 2.0? Deze publicatie helpt u deze vraag te beantwoorden.

Samenvatting tips & tricks:

  • Probeer een psychologisch contract te sluiten met de Werknemer 2.0. Om dit te bereiken dient u een risico te nemen door flink te investeren in de ontwikkeling van Werknemer 2.0. Hoge startsalarissen zijn minder van belang, regelmatig een stapje naar boven kunnen maken wel.
  • Organiseer het werk rond afgebakende en duidelijk herkenbare producten waarbij out­put en kaders goed zijn gedefinieerd. Laat het ‘hoe’ van een opdracht aan Werknemer 2.0 zelf over. Las regelmatig evaluatiemomenten in met feedback waar Werknemer 2.0 van kan leren.
  • Besteed voldoende aandacht aan ‘employer branding’, en communiceer uitdaging en ontwikkeling in het werk, bijvoorbeeld in de vorm van een traineeship of een goed stageaanbod.
  • Herken en benut de verschillen tussen Werknemer 1.0 en 2.0. Het is belangrijk dat ge­neraties de kans en mogelijkheden krijgen het beste uit zichzelf te halen. Door effectieve samenwerking te organiseren worden de kwaliteiten van de generaties optimaal benut. Effectieve samenwerking tussen generaties leidt tot nieuwe innovatiemogelijkheden.

 

Verwijzing
De publicatie: 2punt0: Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? (2008) van het NCSI is opgenomen als bijlage.