17 verhalen over betekenisvol werk

2019 – Het CAOP wil met de uitgave van een e-book waarin 17 verhalen staan van mensen die in maatschappelijke diensten werken, laten zien hoe mooi en zinvol (‘betekenisvol’ het werk in publieke en private organisaties voor zorg, educatie, veiligheid, milieu enz. is en wat er voor nodig is om dat zo te houden. Want organisaties zijn productiever en presteren beter als werkenden hun werk als betekenisvol ervaren. Ook neemt de kwaliteit van de diensstverlening toe en zijn werkenden meer geneigd om bij die dienst te blijven werken. Een risico kan zijn dat mensen een te grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen en het werk moeilijk kunnen loslaten in de vrije tijd. 

Wat is betekenisvol werk?
Werk is betekenisvol als de werkende dat zelf zo ziet. Dat is niet zo’n handzame definitie. Maar er komen uit de verhalen drie algemene kenmerken naar voren:
1.     het werk houdt in: ‘iets doen voor een ander of anderen’;
2.     werkenden kunnen op het werk een eigen stempel drukken omdat daar ruimte voor is en er vertrouwen heerst;
3.     het werk doet aanspraak op de bekwaamheden van de werkende en deze kan trots zijn op het afgeleverde werk en het eindresultaat.

Hoe realiseer je betekenisvol werk?
Zorg er voor dat mensen die werkzaamheden uitvoeren die ze betekenisvol vinden. Leidinggevende en medewerkers zouden samen een pakket kunnen samenstellen van taken waar hij of zij goed in is en die hem of haar motiveren. Er moet een sociale omgeving zijn waarin mensen zich veilig voelen. Leidinggevenden moeten waarden uitdragen en naleven, het goede voorbeeld geven. Tenslotte moet het organisatiemodel aansluiten; medewerkers moeten het vertrouwen hebben en de ruimte om betekenisvol werk te doen.  

17 verhalen
De 17 verhalen zijn van: een geschiedenisdocent, pedagogisch hulpverlener, adviseur duurzame en ruimtelijke ontwikkeling, taaldocent, verpleegkundige, tactisch rechercheur, gemeente secretaris, beleidsmedewerker diversiteit en inclusiviteit, arbeidsconsulent, infanterieofficier, begeleider ambulante gehandicaptenzorg, beleidsadviseur afval en milieu, treindienstleider, psychiatrisch verpleegkundige, recherche assistent cybercrimeteam, beleidsadviseur discriminatie, leerkracht basisschool.   

Referentie
Boer, N.I., Dingemanse, M en Hendriks, C. (2019) ’17 verhalen over betekenisvol werk‘. CAOP, Den Haag.
Het e-book is te verkrijgen via: https://www.caop.nl/17-verhalen-over-betekenisvol-werk/

 

Thema: talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid,
Sector: publieke dienst,
Bron: boek