Zelfsturing bij Humanitas

2015 – De Stichting Humanitas Rotterdam heeft een uitgebreid aanbod van producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening.
De Stichting is halverwege 2013 voor het onderdeel extra murale zorg (thuiszorg) de weg van de zelfsturing ingeslagen. Een artikel over deze verandering staat op de site www.nieuworganiseren.nu. Dat artikel is hieronder samengevat. 

De sociale innovatie
De thuiszorg wordt verleend door ‘Eigen Regie Teams’. Net zoals de cliënten worden geholpen om zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven te voeren, hebben de medewerkers de regie over hun eigen werk. 

Aanleiding
De aanleiding was een vorm van ‘practice what you preach’, namelijk: eigen regie. 

Aanpak
Bij de transformatie werd uitgegaan van de 20-60-20 regel, die stelt dat 20% van de medewerkers voorop zal lopen en graag experimenteert met nieuwe werkwijzen, dat 60% zal volgen na eerst de kat uit de boom gekeken te hebben en dat 20% niet of moeilijk mee te krijgen is.
Daarom werden in elke regio pilots gedaan met mensen die zich zelf konden melden voor het experiment, de eerste 20%. Met hen heeft Humanitas de nieuwe werkwijze verder vormgegeven, waarbij de zoektocht doorlopen is welke verantwoordelijkheden waar moesten liggen, wat de randvoorwaarden zijn en welke doelen worden nagestreefd.
Gaande weg toonden meer collega’s belangstelling en zo is de nieuwe werkwijze van onderop opgebouwd.

Resultaat
Na anderhalf jaar ligt er een duidelijke werkwijze. De extramurale zorg wordt beetje bij beetje overgenomen door nieuwe ERT’s. 

Referentie
Zelfsturing bij Humanitas. Augustus 2015. Zie:https://www.nieuworganiseren.nu/cases/case-zelfsturing-bij-humanitas/