Win-win met flexibiliteit. De business case Chemic-All

2014 – De AWVN heeft een brochure over flexibiliteit gemaakt waarin vooral ingegaan wordt op HR-vraagstukken bij flexibiliteit. De vraagstukken en oplossingen worden toegelicht aan de hand van de business case van een fictief bedrijf: Chemic-All. Tevens wordt er een aantal good practices en ‘leercasussen’ kort beschreven. De brochure  bevat een stappenplan en voorbeeld contracten: een stapelcontract en een generiek contract operator.

Flex vraagstukken

Het streven om te flexibiliseren met het doel winst voor de organisatie en de betrokken werkenden te realiseren, brengt een aantal vraagstukken met zich mee. De voornaamste zijn:

Hoe realiseer je zowel:

  • efficiency als goede kwaliteit,

  • efficiency en aanpassingsvermogen of snelheid

  • innovatie en een flexibele schil?

Oplossingsrichtingen

De brochure noemt een paar oplossingsrichtingen, maar zegt erbij dat deze iet uitputtend zijn en zich bij uitstek lenen voor toetsing bij en aanvulling door betrokkenen.

Genoemd worden: een optimale mix tussen interne en externe flexibiliteit, multi-inzetbaarheid, variabele beloning, deelnemen aan een regionaal samenwerkingsverband voor de arbeidsmarkt, flexibele contracten voor langere termijn, vaste flexschil,  vaste flex leverancier, competentiemanagement, inspraakmogelijkheden, deelname aan personeelsuitjes en projectgroepen, ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 

Referentie

AWVN (2014) ‘Win-win met flexibiliteit. De business case Chemie-All.’  Redactie: Corien Lambregtse, Harry van den Tweel. Tekst: Peter Hagesteijn, Caroline Sipkes, Piet Vessies, Margreet Xavier. De brochure is bij de AWVN verkrijgbaar.