WIN reageert op Green Paper van de Europese Commissie

2011 – De EC bracht een Green Paper uit over belangrijke voorgenomen veranderingen in de EU financiering voor ‘Research and Innovation’ en vroeg om reacties uit het veld.
Het Work-in-Network – waarvan het NCSI deel uitmaakt – stelde een reactie op. Het netwerk reageert op de vraag naar hoe de EU met haar subsidiebeleid het beste recht kan doen aan niet-technische innovatie, eco-innovatie en sociale innovatie.

In dit document wordt ook – met veel instemming – verwezen naar een advies van het Europees Economisch en Sociaal Committee (EESC) over ‘Innovatieve arbeidsplaatsen als grondslag voor productief en kwalitatief hoogstaand werk. Voor dit advies heeft de NCSI fellow professor Frank Pot belangrijke input geleverd.

Verwijzing
Het advies is opgenomen in de bijlage.

Keywords
Sociale innovatie & internationaal