WIN - Polish experience in support of employment growth through innovation

De problemen van Polen wat betreft innovatie liggen vooral op het gebied van infrastructuur en te weinig aandacht voor Research & Development. Pogingen tot innovatie zijn klein en krijgen weinig steun, zowel op structureel, financieel als mentaal gebied.

In dit artikel wordt chronologisch de stand van zaken in Polen besproken. Er wordt gestart met een duidelijk beschrijving van de arbeidsmarkt en mate van innovatie in de Poolse economie. Vervolgens worden specifieke Poolse oplossingen besproken die zijn mogelijk gemaakt door innovatie. Daarnaast worden Poolse organisaties besproken die een belangrijke rol kunnen spelen op dit gebied. Tenslotte bespreken de auteurs de plannen van Polen op het gebied van innovatie voor de komende jaren.

Conclusies en aanbevelingen

Polen heeft een hoge mate van werkloosheid en een lage mate van innovatie; zowel binnen organisaties als binnen de gehele economie. Dit maakt het stimuleren en mogelijk maken van innovatieve oplossingen op de werkvloer tot een belangrijk doel. De toetreding van Polen bij de Europese Unie heeft gezorgd voor een impuls op dit gebied en duidelijk gemaakt dat Polen een aantrekkelijke locatie is.

Highlights

·

De samenwerking tussen economie en wetenschap stimuleren door het opzetten én subsidiëren van praktische samenwerkingstrajecten.

·

Activiteiten die innovatie stimuleren op het werk moeten worden opgezet volgens Operational Programs. Deze programma’s zijn specifiek gericht op het behalen van een bepaalde doelstelling.

·

De totstandkoming van een gedegen innovatiebeleid niet toevertrouwen aan de overheid maar aan een onafhankelijk orgaan.

·

Voor een snelle implementatie van innovaties in ondernemingen moet financiële steun voor R&D werkzaamheden worden gecombineerd met steun voor de praktische uitvoering ervan.

·

Naast het opzetten van gedegen beleid is het noodzakelijk om innovatie te blijven promoten door succesverhalen naar buiten te brengen en kennis te delen.

·

Goede ideeën en wetenschappelijk onderzoek beslissen niet over het niveau van de economie, maar de praktische uitvoering ervan.

Zie voor het volledige artikel Polish experience in support of employment growth through innovation van Polish Federation of Engineering Associations FSNT-NOT (2007) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.