WIN - Analysis of R&D infrastructures in Europe

Dit rapport bespreekt de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd onder de Finse partners van WIN naar nationale innovatiesystemen waarin de focus ligt op sociale innovatie in Duitsland, Noorwegen, Zweden en Finland. Hierin staat de afdeling Research en Development centraal.

Deze studie beperkt zich tot de infrastructuur van R&D van werkgeoriënteerde innovaties. Om betere resultaten op het gebied van innovatie en prestatie in een land te bereiken is het ontwikkelen van deze structuur en een samenwerking tussen R&D en werkplaatsen van groot belang. Dit onderzoek wil dan ook duidelijk maken dat deze samenwerking moet worden verbeterd, zowel tussen R&D en de werkplaats als tussen R&D-afdelingen van verschillende Europese landen.

Aanpak

Het doel van dit onderzoek is het maken van een analyse van de structuur van werkgeoriënteerde innovaties in verschillende landen, met een speciale focus op R&D. De analyse is verdeeld in twee componenten:

·

Structuur van R&D units op het gebied van innovatie

·

Uitvoerders van deze innovaties

Opzet

Analyse van de innovatie-infrastructuur in de vier landen op de volgende aspecten:

·

Overheid

·

Ministerie

·

Programma

·

Uitvoering

Evaluatie van de middelen van R&D met behulp van een vragenlijst

Workshop ‘Innovation knows neither borders nor boundaries’

Het doel van de workshop was het benaderen van innovaties op zowel het niveau van innovatiesystemen als het niveau van R&D structuren.

Resultaten

R&D units spelen een essentiële rol binnen het generen en verspreiden van kennis, aangezien zij op onderzoek gebaseerde kennis toepassen in praktische werksituaties. Uit de analyses is gebleken dat R&D personeel van werkgeoriënteerde innovaties vaak op projectbasis zijn geplaatst en dat zij veelal andere verantwoordelijkheden hebben. Dit kan een onzekere situatie opleveren. Van de bestudeerde landen is de situatie het best in Noorwegen. Hier is het mogelijk om vrijwel alle banen te behouden door sociale innovatie. Het is belangrijk om de voorwaarden en middelen van R&D in een land te begrijpen, omdat dit grote invloed heeft op de manier waarop R&D werkt. De overheid kan een grote rol spelen in het stimuleren van samenwerking tussen R&D en de werkplek.

De analyse van innovatiesystemen laat zien dat de focus binnen verschillende landen nog steeds ligt op technologische innovaties; de structuren zijn dan ook gebaseerd op het verkrijgen van fondsen uit deze instituten. Sociale innovatie speelt slechts een kleine rol. De uitdaging is hier om een duidelijk perspectief te krijgen op sociale innovatie en het bestaande beleid verder te ontwikkelen.

Zie voor het volledige artikel Analysis of R&D Infrastructures of work-oriented innovation selected European countries van E. Ramstad en T. Alasoini (2008) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.