Werken in een innovatieve arbeidsorganisatie; basis voor een Syndicale strategie

2015 – Drie vakbonden uit Vlaanderen: ABVV, ACV, ACLVB en de Universiteit van Antwerpen hebben de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO, verg. Sociale Innovatie) bestudeerd en deze werkmap opgesteld. Het boek bevat achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, tips voor vakbondsvertegenwoordigers en instrumenten.  
In 2017 had Steven Dhondt een presentatie over de Toekomstgerichte Arbeidsorganisatie voor de Nationale Arbeidsraad. Deze presentatie in pdf is ook als bijlage toegevoegd.

Aanleiding

De aanleiding voor het maken van deze map was dat er zo vaak wordt gezegd dat de vakbonden geen goed antwoord hebben als er in een bedrijf een nieuwe arbeidsorganisatie wordt ingevoerd of sociale innovatie wordt toegepast.  

Doel

Het doel van dit boek en vooral van de tools is om  werknemers(vertegenwoordigers) te helpen om binnen hun onderneming IAO ter sprake te brengen en syndicale acties (vakbondsacties) te ondernemen.  

Inhoud

Deze werkmap is opgedeeld in drie grote delen:

1. Innovatieve arbeidsorganisatie in een notendop.

Dit deel gaat over de theorie over IAO. De basisprincipes worden beschrevenen geschetst wordt hoe IAO concreet vorm kan krijgen in een onderneming. Een en ander wordt verduidelijkt met praktijkervaringenuit verschillende sectoren.

2. Syndicale ervaringen

Het tweede deel is een aanzet tot een vakbondsanalysevan IAO. Op basis van ervaringen van werknemers vertegenwoordigers (van de bonden), wordt IAO door een vakbondsbril bekeken en de kansen en uitdagingen ervan besproken. Ten slotte wordt IAO in een historisch perspectief geplaatst.

3. Syndicale tools

Deel drie is een verzameling van syndicale tools. Ze zijn te gebruiken om IAO te herkennen, te analyseren en om een vakbondsstrategieuit te werken.  

Referentie

Deze werkmap ‘Werken in een innovatieve arbeidsorganisatie. Basis voor een syndicale strategie.’ is het resultaat van het Europees sociaal Fonds (ESF)-project ISO AO, waarbij ABVV, ACV, ACLVB en Universiteit Antwerpen de handen in elkaar hebben geslagen, op zoek naar manieren om als vakbond om te gaan met innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)/Sociale Innovatie.

De pdf van de werkmap is als bijlage bijgesloten. 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen,  sociale innovatie

Sector: n.v.t.

Bron: boek