Werkatelier: Alliantiemanagement

Werkatelier Alliantiemanagement is bestemd voor projectleiders, procesbegeleiders, (keten)regisseurs, beleidsmedewerkers en samenwerkings­adviseurs die óver de grenzen van organisaties, partijen verbinden rond maatschappelijke vraagstukken. Veel vraagstukken zijn zo complex of verknoopt dat één organisatie niet in staat is een oplossing te bieden. Dan ontstaan er initiatieven tot samenwerking met andere organisaties.

In het Werkatelier alliantiemanagement, ondernemen in allianties en netwerken werkt u aan verdergaande professionalisering. U gaat een leer- en onderzoeksproces aan naar de mogelijkheden van alliantiemanagement. U ontwikkelt een eigen methodologie. Uw projecten, uw eerdere ervaringen en handelings­theorieën vormen uw vertrekpunt. Deskundigen en gastsprekers vliegen in en uit, en hebben de rol van (tijdelijk) ankerpunt.

Na het programma kunt u omgaan met de paradoxale situatie van enerzijds zorgen voor variatie, innovatie en beweging, en anderzijds bevorderen dat het proces tot resultaten leidt. U kunt schakelen tussen chaos en orde; tussen variatie en invariantie; tussen loslaten en verbinden en tussen bewegen en vastzetten.

Kosten: €11.000

Kijk voor meer informatie op https://www.sioo.nl/professionaliseren_als_persoon/Sioo_opleidingen_over_veranderen/werkatelier_alliantiemanagement