Volwaardige arbeidsrelatie bij ING Verzekeren/Investment

2012 – ING Verzekeren/ ING Investment Management heeft haar verzelfstandiging aangegrepen om een cao vanaf de grond op te bouwen. De onderhandelingen uit de achterkamertjes en de historische ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden zijn losgelaten en vervangen door co-creatie. Dit unieke proces heeft geleid tot volwassen arbeidsverhoudingen. 

Over ING Verzekeren
Na een nauwe samenwerking van 20 jaar tussen ING Bank en ING Verzekeren/IM moesten de twee bedrijfsonderdelen splitsen. Na dit besluit vanuit Brussel is ING Verzekeren/IM daardoor een zelfstandige entiteit geworden. In voorbereiding op een zelfstandige toekomst heeft het bedrijf een eigen cao afgesloten voor de 8.000 medewerkers van ING Verzekeren en ING Investment Management in Nederland.

Aanleiding
ING Verzekeren/IM had de optie om aan te sluiten bij de bestaande cao voor het verzekeringswezen. Toch hebben zij eerst andere mogelijkheden verkend, gezamenlijk met de vakbonden. Toen het onderwerp sociale innovatie op tafel kwam werd het idee geopperd om echt iets nieuws neer te zetten, qua inhoud en proces. De startconferentie volgde snel.

Aanpak
Een groep van 40 mensen had de taak om samen de cao voor 1 juli 2011 af te sluiten. Hierin participeerden leden van de medezeggenschapsraad, kaderleden, vakbondsbestuurders en medewerkers van HR. Door middel van een openhartige verkenning zijn een viertal thema’s benoemd:

  • Echte sociale partners: volwaardige arbeidsverhoudingen;
  • Beloning en Performance Management: de roep van de samenleving om een nieuwe kijk op variabele beloning;
  • Maatwerk: het invoeren van Het Nieuwe Werken en persoonlijke budgetten;
  • Vakmanschap en ontwikkeling: inzetbaarheid binnen en buiten het vak van medewerkers.

 

Voor deze thema’s zijn gemixte werkgroepen gemaakt, medezeggenschap, kaderleden en HR was steeds vertegenwoordigd in elke groep. Elke groep werd ook gesponsord door een vakbondsbestuurder. Los van de achtergrond van teamleden is de expertise van de vakbonden en de eigen kennis van ING Verzekeren/IM gebruikt. De werkgroepen van deze thema’s gebruikten niet alleen elkaars input, maar ook die van alle andere medewerkers. Ruim 2500 medewerkers reageerden op de verspreide enquêtes. Daarnaast werden er medewerkerssessies georganiseerd met ‘cao on the road’. Wensen, verwachtingen, kritieken zijn hier uitgesproken en bediscussieerd.

Resultaat
Met het uiteindelijke resultaat is iedereen meer dan tevreden. De nieuwe cao is inmiddels in werking getreden. ING Verzekeren/IM en de vakbonden hadden als al jaren een goede verstandhouding en met respect voor elkaars belangen samenwerken.  Dit gold als basis voor het unieke proces dat vernieuwend is zowel binnen als buiten de sector. Het traject is vanaf het begin af aan samen met de vakbonden bewandeld. Dit co-creatieve proces zorgde voor betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap. Er ontstond steeds meer een dialoog, wat leidde tot een andere manier van samenwerking. Het resultaat was dat niemand meer louter vanuit zijn eigen achtergrond redeneerde. Dat heeft duidelijk geleid tot volwaardige arbeidsrelaties en is daarmee een goed voorbeeld van nieuwe arbeidsverhoudingen.

Verwijzing
Als bijlage is het artikel Samen keuzes maken in plaats van onderhandelen bij ING Verzekeren/IM (2012) uit het blad Werkgeven van werkgeversvereniging AWVN opgenomen.

Keywords: Arbeidsverhoudingen & Cao-vernieuwing