Vitaal Menselijk Kapitaal; vernieuwing in de relatie arbeid en gezondheid

2013 – In dit essay houden medewerkers van TNO, innovatiegebied  Arbeid een pleidooi om een duidelijke en samenhangende visie te ontwikkelen om aan de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden door te investeren in ‘vitaal menselijk kapitaal’. Genoemd worden globalisering, technologische vernieuwingen, een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking met gevolgen voor de arbeidsmarkt en thans een stijgende werkloosheid.

Het gaat om een visie voor burgers, bedrijfsleven en overheid.

In vogelvlucht wordt een overzicht van de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt  gepresenteerd en in verband  gebracht met de ontwikkelingen in de zorgsector, een sector van groot economisch belang. Twee complementaire vragen op het grensvlak van gezondheidszorg en economie komen op: Hoe kunnen arbeidsorganisaties maximaal bijdragen aan een gezonde, vitale beroepsbevolking en hoe kan gezondheidszorg maximaal bijdragen aan inzetbaarheid, productiviteit en innovatiekracht van medewerkers en organisaties? Op twee niveaus kunnen antwoorden op deze vragen gezocht worden: Microniveau, namelijk de capabilities, eigen kracht en zelf regie van individuen en Organisatie- en Institutioneel niveau waarbij het gaat om innovatiekracht.

Aanpak

Samen met partners uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg wil TNO een dergelijke innovatie-agenda concretiseren.

TNO kiest daarbij voor het cyclisch innovatiemodel  (Berkhout e.a., 2007) als leidraad. Dat model gaat er van uit dat de sleutel tot succesvolle innovatie ligt in het onderkennen van de cyclische interactie tussen actoren en ‘multidisciplinaire kringlopen’. Fundamentele kennis en toegepaste technologieën vormen samen de technische innovatiecyclus. De sociale innovatie cyclus bestaat uit de psychologie, sociologie en toegepaste markt- en marketingstrategieën. Technische en sociale innovatie zijn complementair en noodzakelijk voor succesvolle innovatie.

Referentie

Wevers, C., Bongers, P. (mmw. Geuskens, G., Goudswaard, A.,  Wiezer, N.) 2013, Vitaal menselijk kapitaal. Vernieuwing in de relatie Arbeid en Gezondheid.  TNO, ISBN 978-90-5986-438-2. (zie pdf in de bijlage).

Thema: Duurzame inzetbaarheid

Bron: artikel