Verrijdbare Elektronische informatieborden; Gemeente Rotterdam

2011 Het online ideeënmanagementsysteem heeft in twee jaar 300 ideeën opgeleverd waarvan er 40 zijn ingevoerd. Een daarvan is het verrijdbare elektronische informatiebord om een verandering bijvoorbeeld in het parkeer-betaalsysteem aan te kondigen in een wijk. Voorheen werd dat met flyers gedaan.

Aanpak
Alle ambtenaren van de gemeente kunnen daar ideeën indienen die bijdragen aan een betere in- en externe dienstverlening en efficiëntere en effectievere werkprocessen.  Eerst worden ze uitgezet bij materiedeskundigen voor een inhoudelijk advies. Vervolgens wordt het voorgelegd aan het ideeënteam bestaande uit vier directeuren. Zij besluiten of een idee wordt uitgevoerd of niet.

Organiseren van innovatie
Onlangs is besloten om het innovatiemanagement versneld decentraal te gaan verankeren in de organisatie. Rotterdam heeft een aantal ambities om de organisatie te hervormen en zo de dienstverlening aan de burger en de eigen efficiency te verbeteren. Door in te zetten op innovatie en creativiteit en medewerkers actief uit te dagen en te betrekken bij het oplossen van vraagstukken, wordt het mogelijk om met minder mensen in minder tijd toch meer te doen en een beter product af te leveren. 

Resultaten
Het Ideeënmanagementsysteem is in Rotterdam in 2009 gestart. In december 2010 waren er 300 ideeën ingeleverd, waarvan er 40 zijn gerealiseerd. Een keer per jaar is er een wedstrijd voor het beste idee; de winnaar daarvan krijgt een beloning in geld. De kosten en de opbrengsten voor de organisatie worden niet bijgehouden.

Verwijzing
De volledige casebeschrijving is opgenomen als bijlage.

De casebeschrijving komt uit het boek Organiseren van innovatie. Praktijkvoorbeelden van innovatiekracht van binnenuit (2011) van F. Vaas en B. Scheld. Dit boek is te bestellen via de website van Van Gorcum.

Keyword: Innovatie & innovatievermogen