Vanderlande Industries

2013 – Vanderlande Industries is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van geïntegreerde logistieke oplossingen zoals automatiseringssystemen voor magazijnen, bagageafhandelingssystemen en sorteersystemen voor de post- en pakettenmarkt. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan 10 landen. In de Nederlandse vestiging in Veghel werken 1050 medewerkers. Het bedrijf beschikt over een eigen productieafdeling, R&D en service- en ondersteuning. De activiteiten van het bedrijf zijn ingedeeld in twee business units, te weten BaggageHandlingSystems & Distribution, Parcel&Postal, die worden ondersteund door een aantal corporate supply centres.

Projectorganisatie en zelfroosteren
De afdelingen Research en Development en service- en ondersteuning zijn informeel georganiseerd in tijdelijke projecten met een wisselende samenstelling. Dit is afhankelijk van de vraag van de klant. Zo bijvoorbeeld worden er projecten georganiseerd rond het ontwikkelen van oplossingen en software om sorteersystemen op afstand in de gaten te houden. In de productieafdeling werkt men op basis van zelfroosteren. Medewerkers dragen gedeeltelijk zelf zorg voor de planning van de productie en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Zowel van productiemedewerkers als van R&D medewerkers wordt een brede inzetbaarheid verwacht. Men is met zelfroosteren van start gegaan omdat het bedrijf meer flexibiliteit nodig had om te kunnen inspelen op de vraag van de klant. Bovendien vindt men het van belang meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de medewerkers neer te leggen omdat zij het dichtst bij de productie staan en in feite garant kunnen staan voor de kwaliteit van de producten. In het systeem van zelfroosteren worden medewerkers uitgedaagd om hun inzetbaarheid anders te gaan inrichten.

Aanpak
Er is een verbeterproces ingezet door de groepsleiders in samenwerking met HRM. Medewerkers werkten in groepjes verbetervoorstellen uit, onder andere in verband met de planning. Daarbij werd gerapporteerd aan de leidinggevende van de fabriek. Er is continu sprake van sociale innovatie: mensen kunnen met voorstellen komen om het werk anders in te delen en de productie anders in te richten. Tegelijk wordt ingezet op talentontplooiing. Er is een talentmanagementprogramma waarbij activiteiten worden gestimuleerd en uitdagende banen worden aangeboden. Het bedrijf heeft een eigen Vanderlande Academie en biedt trainingen en cursussen aan op technische ontwikkeling en soft skills. Continu blijven investeren in vaardigheden wordt gestimuleerd. Het management participeert in seminars waar wordt ingezet op creatief denken en lateraal denken.

Resultaten
De kwaliteit van de producten neemt toe. Medewerkers krijgen meer voeling met het bedrijf en staan open voor vernieuwing. De communicatie is verbeterd.

Randvoorwaarden
Om werkprocessen aan te passen, is er een aanleiding nodig: de klant moet het nodig vinden. De verandering moet betrekking hebben op iets heel concreets, bijvoorbeeld: het anders inrichten van de werkplek. Vandaaruit kan men kijken wat dat betekent voor de volgende stap. Het management moet een goed klimaat voor verandering creëren, moet nieuwsgierig en tolerant zijn en vertrouwen geven. Medewerkers moeten enthousiast zijn en leidinggevenden stimulerend..

Meer informatie
Zie de websites: www.vanderlande.com en www.socialeinnovatiebrabant.nl