Van productinnovatie naar procesinnovatie

De consensus van het poldermodel heeft jarenlang goed gewerkt, maar is nu onvoldoende om de concurrentiekracht op peil te houden. Met R&D komen we er niet uit. Het toepassen van kennis voor procesinnovatie en marketing kan de oplossing zijn.

Inhoud:

·

Nederland niet sterk in productinnovatie

·

Sociale innovatie in plaats van R&D

·

Kijken naar de markt en minder naar kosten

·

Samenwerken in plaats van consensus

·

Dynamiek van kennisdeling

Lees het artikel Geen productinnovatie maar procesinnovatie (2006) van ZBC Consultants via https://www.zbc.nu/main.asp?ChapterID=4166