Van intern naar extern bij Icares, Eindhoven

2013 – Icares, gevestigd in Eindhoven,  is een ontwikkelaar van digitale testen op het terrein van beroepen, studies en interesses. Klanten zijn met name re-integratiebureaus (beroepentesten) en decanen (studiekeuzetesten). Naast digitale testen biedt men ook persoonlijke loopbaanbegeleiding en advies. Naast freelancers en zzp-ers werken er zes vaste krachten.

Slimmer en marktgerichter samenwerken
Het bedrijf Icares was sterk naar binnen gericht en had een te beperkte marketingkracht. Medewerkers zijn hoogopgeleid, sterk op inhoudelijke kwaliteit gericht, bescheiden en hadden niet van nature de behoefte ‘deskundigheid’ te verkopen. Toen een grote klant wegviel kon de organisatie voor externe contacten niet alleen meer leunen op de directeur. Om de externe gerichtheid te vergroten moest Icares de proactiviteit, de slagkracht en het innovatief vermogen van medewerkers versterken. Op deze manier kon de organisatie beter inspelen op nieuwe markten.

Met een beroep op de Subsidieregeling Sociale Innovatie [1] kon het bedrijf een veranderingstraject realiseren.

Aanpak
In een aantal brainstormsessies zijn ideeën uitgewisseld om slimmer en marktgerichter te werken. Vervolgens hebben een aantal personen een bedrijfsplan Icares geschreven. Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van diagnose-instrumenten en methodieken. Daarnaast zijn er individuele interviews geweest en is gekozen voor meer focus. Scenario’s zijn ontwikkeld en er is gekozen is voor meer specialisatie op enkele producten, internationaal focussen op een paar landen (minder dan voorheen), meer bezoekers op website krijgen, aanboren van nieuwe markten en ontwikkelen competenties op marketinggebied. Vervolgens hebben medewerkers een marketing plan opgesteld, Deze focus leidde tevens tot nieuwe samenwerkingsvormen. Medewerkers vertellen elke woensdagochtend wat ze extern gedaan hebben om het  denken van product – naar klantgericht te laten groeien. Tevens was het mogelijk om good practices te tonen. Intern zijn de werkprocessen slimmer en flexibeler ingericht (toename arbeidsflexibiliteit en dynamisch management). Via individuele loopbaantrajecten zijn samenwerkingsvormen in de organisatie verankerd.

Resultaten
In het eerste jaar meteen 25 nieuwe klanten en break-even gedraaid ondanks het wegvallen van de grote klant. Bij iedereen inclusief directie is de knop omgegaan. Hele scoop van het bedrijf is nu meer naar buiten gericht. Directeur is meer internationaal werkzaam, nationaal wordt nu meer door andere medewerkers gedaan.

Randvoorwaarden
Een werkgever moet zorgen voor continuïteit, structuur, zekerheid, prettig en gezond werken. Als je vraagt om innovatie en creativiteit kun je niet formeel en restrictief zijn. De wil om pro-actief en innovatief te zijn moet intrinsiek bij mensen aanwezig zijn. Het benoemen van het probleem is het begin van de oplossing . Als mensen het niet kunnen, moet je afscheid nemen of mensen ergens op inzetten wat ze wel kunnen.

Meer informatie
Zie: de website: www.socialeinnovatiebrabant.nl en de website van het bedrijf: www.icares.nl / www.icares.com

Thema’s: Dynamisch managen & Leiderschap; Slim werken

Sector: commerciele dienstverlening

Bron: multimedia


[1] De Subsidieregeling Sociale Innovatie was in de periode 2009 – 2011 beschikbaar voor Brabantse, Limburgse en Zeeuwse MKB ondernemers. Hij werd uitgevoerd door PSW, Stimulus en Syntens.