ThiemeMeulenhoff

2017 – ThiemeMeulenhoff is een uitgeverij van lesmateriaal.Op ManagementSite is een artikel opgenomen over de recente vernieuwing van de arbeidsorganisatie van dit bedrijf. Dat artikel is hieronder kort samengevat.

De sociale innovatie

Het productieproces is vernieuwd, er wordt slimmer (her)gebruik gemaakt van het bestaande lesmateriaal en de redacties werken beter samen. De leveranciers zijn meegenomen in het veranderingsproces en zo is het leveranciersnetwerk vernieuwd en de leveranties zijn effectiever en efficiënter. Projectteams zijn grotendeel zelforganiserende business teams geworden; functies getransformeerd naar rollen. Medewerkers worden beter ingezet op hun talenten, onder meer doormiddel van een marktplaats voor projecten en rollen. Het MT stuurt niet meer maar begeleidt; het middelmanagement is er grotendeels tussenuit. IT werkt ondersteunend voor de uitgever in plaats van sturend.

 Aanleiding

De IT-infrastructuur was dichtgeslibd. Er was een onoverzichtelijk netwerk van toeleveranciers. De omzet daalde structureel, de kosten waren onvoldoende inzichtelijk. De klanttevredenheid was net voldoende.

Aanpak

Het initiatief voor een organisatieverandering werd genomen door het MT. Maar dat werkte er van meet af aan aan om de leiding over te dragen. Bij de start werd een Transformatieteam opgericht, samengesteld met mensen uit elke linie van de organisatie. Het doel van dit team was de organisatieverandering in gang te zetten en de mensen hierin mee te nemen.

De organisatie is langzaam aan veranderd van een hiërarchische naar een zelforganiserende organisatie. Belangrijk in deze transitie was dat door een snelle verandering van een belangrijk systeem (CRM), medewerkers vertrouwen kregen. Ook werkte goed dat het transformatieteam zoveel mogelijk ‘toets-momenten’ inbouwde in het proces, waarop medewerkers feedback konden geven.

Resultaten

ThiemeMeulenhoff heeft een geweldige efficiency-slag gemaakt. De competenties van medewerkers worden beter benut.

Lessons learned

Bij monde van de voormalige CIO worden de volgende lessen getrokken:

‘Je moet als organisatie continu ingericht zijn op verandering zodat je kunt inspringen wanneer nodig.’

‘Het is goed om je te realiseren dat het MT de initiator is van de verandering en zelf ook moet veranderen.’

‘Wat heel goed heeft uitgepakt is, zoals in andere cases, dat al in een heel vroeg stadium commitment is gezocht binnen de gehele organisatie.’

‘Wel had achteraf de transitie van het personeel nog sneller gekund. De verantwoordelijkheid had nog eerder bij hen belegd kunnen worden.’

Referentie

Marc Graveland. ‘Hoe een mammoet agile werd. Casus: Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. De omzet daalde, IT slibde dicht, de organisatie een wirwar. En toen?’ In: ManagementSite, coverstory 18 juli 2017.

Zie voor het hele artikel: https://www.managementsite.nl/casus-agile-organiseren-en-digitale-transformatie