Subsidieregeling Slim reizen en slim werken, gewoon doen!

2010 – Het subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers geeft MKB ondernemers de mogelijkheid om gratis advies op maat te krijgen over slim reizen en slim werken (mobiliteitsmanagement).

Redenen voor mobiliteitsmanagement

Als ondernemer valt er veel winst te behalen met de toepassing van dit principe. Vermindering van uitgaven voor mobiliteit, productiviteitsstijging, minder parkeerproblematiek rond het bedrijf, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van de werk-privé balans van medewerkers. Ook maatschappelijk zijn er veel voordelen: een betere bereikbaarheid, versterkte concurrentiekracht van het MKB en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Praktijkvoorbeelden van slim werken en slim reizen:

·

thuiswerkfaciliteiten voor medewerkers

·

inzetten van fietsen

·

bewust reizen: soms met de auto, soms met de bus

·

inzetten van zuinigere leaseauto’s

·

aanbieden van een zogenaamde ‘Het Nieuwe Rijden’ cursus

·

opstellen van parkeerbeleid

·

matchen van medewerkers die willen carpoolen

Wat is het subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers?

Dit programma geeft MKB ondernemers de mogelijkheid om gratis advies op maat te krijgen over de mogelijkheden van het optimaliseren van hun mobiliteitsbeleid. Met een kleine voucher kan de ondernemer de kosten van een mobiliteitsscan betalen (waarde: 1.500 euro), welke inzicht geeft in de voordelen en mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met slim werken en slim reizen. Nadat de mobiliteitsscan is afgerond kan de ondernemer ook voor het invoeren van de maatregelen advies krijgen van een adviseur. De kosten hiervan kunnen ondernemers voor tweederde deel, met een maximum van 4.500 euro, betalen met een grote voucher.

Hoe werken de vouchers?

Vouchers zijn op naam uitgeschreven tegoedbonnen waarmee het mobiliteitsadvies betaald kan worden.

Wie komen in aanmerking?

MKB-ondernemers met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers. Alle voorwaarden van dit subsidieprogramma leest u op www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers

Aanvragen van een voucher

Een Mobiliteitsvoucher kan digitaal aangevraagd worden via de volgende website: www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers/aanvragen. Zolang er nog budget beschikbaar is (er is een totaalbudget beschikbaar van drie miljoen euro) kunnen ondernemers tussen 1 juli 2010 en 30 juni 2011 een aanvraag indienen. Per MKB-ondernemer kan 1 kleine en 1 grote voucher worden aangevraagd.

Zodra een ondernemers een voucher heeft ontvangen, kan de betreffende ondernemers via www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers een adviseur vinden die ingezet kan worden. Alle adviseurs op deze lijst zijn voor dit programma aangewezen om de scans en implementatietrajecten uit te voeren.

Meer informatie over Mobiliteitsvouchers

Op de website www.agentschapnl.nl/mobiliteitsvouchers kunt u terecht voor informatie en ondersteuning. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk, tel. 088-6023400 of per e-mail: mobiliteitsvouchers@agentschapnl.nl

Bronvermelding

Zie voor meer informatie de publicatie slim reizen en slim werken, gewoon doen! Ontvang gratis mobiliteitsadvies op maat voor uw organisatie. (2010) van Agentschap NL.

Keywords

Het nieuwe werken