Strijd om de Tijd

1997 – De 24-uurseconomie komt eraan! Deze conclusie zou je moeten trekken op basis van wat kranten, weekbladen en managementtijdschriften ons de afgelopen tijd meldden. Radio-en televisieprogramma’s laten voor-en tegenstanders aan het woord die de zegeningen of gevaren van de 24-uurseconomie uitgebreid schetsen. Maar wat is er werkelijk gaande in de organisaties die geconfronteerd worden met dit fenomeen?

De emoties over het loslaten van de gebruikelijke arbeids-en bedrijfstijden lopen hoog op. Geen wonder, want de achturige werkdag, het vijf dagen werken en twee dagen weekend met het bijbehorende vrijdagmiddag- en maandagochtendgevoel zijn diepgewordteld in onze waarden en normen én (ondernemings)cultuur. De in dit boek beschreven ontwikkelingen laten zien dat we een historische trendbreuk naderen, die leidt tot een nieuwe ‘strijd om de tijd’. Het centrale thema hierbij is de gevolgen die dit heeft voor arbeidsorganisaties en de mensen die er werken. De relatie tussen werk en privé komt uitgebreid aan de orde. De management-en medewerkersvraagstukken die het gevolg zijn van de veranderingen in arbeids-en bedrijftijden worden besproken.

Welke vragen over de 24-uurseconomie zijn actueel in organisaties en hoe gaan management en medewerkers daarmee om? Vals er nog wat te kiezen en zo ja, wat wordt er gekozen? Illustraties uit de praktijd worden beschreven in zes cases van bedrijven voor wie de 24-uurseconomie een actueel thema is.

Een aantal ‘mythen’ met betrekking tot de 24-uurseconomie wordt doorbroken. Daartegenover staat dat een aantal ‘nieuw werkelijkheiden’ wordt gepresenteerd. Voor de echte 24-uurseconomie lijkt voorlopig nog geen plaats. Wel is er in en om organisaties ene ‘strijd om de tijd’ gaande.

Bron:  Strijd om de Tijd (1997), geschreven door: Korte, A.W. de, e.a.

Uitgeverij: Delwel Uitgeverij B.V, ’s Gravenhage

Keywords: Flexibel organiseren