Strategische Communicatie

2008 – De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag.

Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het uitgangspunt is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren in verschillende contexten en gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie. Toepassingen vinden plaats in de contest van probleemoplossing en innovatie, waarbij innovatie ruim wordt opgevat. Het gaat niet alleen om technische innovaties maar ook om sociale innovaties, zoals andere manieren om met elkaar te communiceren.

De schrijvers richten zich op studenten die communicatie studeren aan de universiteit of het hbo. Tegelijkertijd is het boek van nut voor communicatiespecialisten in organisaties die voortdurend worden geconfronteerd met innovatie en verandering, waaronder overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook voor professionals voor wie strategische communicatie een belangrijk aspect vormt van het dagelijkse werk – denk aan onderzoekers, beleidsfunctionarissen, artsen en ondernemers – is het boek van waarde. Veel hangt af van hun inzicht in de principes van communicatie en de vaardigheid daarmee om te gaan. Het boek is doorspekt met historische en actuele voorbeelden waarmee abstracte theorieen en modellen niet alleen worden verduidelijkt, maar ook hun praktische toepassing en relevantie zichtbaar worden gemaakt.

ISBN: 978 90 232 4450 9