Sociale innovatie voor zzp-ers

Nederland kent een groeiend aantal ZZP-ers in de zakelijke dienstverlening voor wie kennisdelen en innoveren van even groot belang is als voor bedrijven. Om dit mogelijk te maken is er een samenwerkingsmodel opgesteld voor ZZP-ers: het Kennisknooppunt (KKP).

Waarom is dit sociale innovatie?
Het KKP biedt de mogelijkheid voor ZZP-ers om kennis te delen en eventueel samen projecten aan te pakken. Het hebben van een klankbord is voor zelfstandigen net zo belangrijk als voor bedrijven. Bovendien maakt het ze sterker: samen aan een opdracht werken verstevigt hun positie.

Leden van het KKP zijn allen zelfstandig werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Door de bundeling van deze ervaren specialisten is een breed en multidisciplinair kennisknooppunt ontstaan.

Doel
Het doel van de vereniging is de bevordering van contact, overleg, uitwisseling van kennis en inzichten tussen haar leden in de zakelijke dienstverlenende sector. Hierdoor worden kennis en dienstverlening vergroot en wordt sociale samenhang gestimuleerd.

Aanpak
In samenwerking met zelfstandige adviseurs is bepaald wat het samenwerkingsverband zou moeten zijn. Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan en uiteindelijk tot een oplossing gekomen: het KKP.

Het KKP dient als platform en netwerk voor de leden. Leden van het KKP komen regelmatig bijeen en er liggen plannen voor een congres.

Zie de bijlage voor het volledige artikel Sociale innovatie voor ZZP-ers van www.socialeinnovatie.com.