Social Innovation Europe van start in Brussel: de Innovatie Unie gaat vooruit

2011 – Op 16 en 17 maart 2011 vond het Social Innovation Europe Initiative plaats in Brussel. Bij de bijeenkomst waren sociale innovators, academici, ondernemers, strategen, beleidsmakers en vernieuwers aanwezig uit de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Het event was een combinatie van toespraken, paneldiscussies en workshops. In een van de eerste toespraken benadrukte de Europese Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Laszlo Andor, dat het nodig is om het nemen van risico’s de moeite waard te maken. Sociale innovatie moet een integraal onderdeel worden van beleid om zodoende beter te kunnen anticiperen op opkomende sociale behoeften.

Sociale innovatie is nodig om nieuwe markten en banen te creëren en om onze ideeën over groei en verbetering te veranderen, aldus een drietal sprekers. Dit initiatief van de EU zal netwerken bestendigen en de banden tussen sociale vernieuwers in Europa verstevigen, zodat zij betere oplossingen sneller kunnen vinden.

Paneldiscussies
De eerste paneldiscussie was getiteld: “Putting a face to the policy: perspectives from different Directorates-General in the European Commission”. De panelleden bespraken hoe hun directoraten generaal te maken hebben met sociale innovatie. Aan bod kwamen de snelheid waarmee sociale innovatie verandering kan bewerkstelligen en de wijsheid die erdoor kan ontstaan, maar ook de verbindingen die het te weeg brengt tussen verschillende afdelingen en de bureaucratie die dat met zich mee brengt.

In de tweede paneldiscussie kregen zes prominente pioniers het podium. Achtereenvolgens passeerden de revue: een model voor het mainstreamen van sociale innovaties, een beveiligd persoonlijk online netwerk voor mensen die een persoonlijke crisis doormaken, DenokInns Social Innovation Park in Spanje, het gebruik van experimentele technieken in het sociale domein met behulp van de overheid, het gebruik van IT om oudere mensen virtueel en in de fysieke wereld met elkaar in contact te brengen en de noodzaak voor academici om uit hun ivoren toren af te dalen om samen te werken met de private en publieke sector.

Tijdens het diner zei voorzitter Barosso dat sociale innovatie ontstaat wanneer de grenzen tussen het sociale en het economische vervagen. Juist door deze domeinen met elkaar te vermengen kan sociale innovatie een enorm effect krijgen. Het is niet slim om investeringen in innovatie te schrappen. Juist nu is het tijd om voort te bouwen op de traditie en met behulp van sociale innovatie Europa uit te laten groeien tot een wereldleider.

Het derde panel bediscussieerde wat Europa nu kan en moet doen. Er werden concrete acties besproken die in lijn zijn met de agenda voor sociale innovatie evenals manieren om sociale innovatie te meten, de rol van tussenpersonen en waarden die ondernemers kunnen motiveren.

Workshops
Vervolgens was het tijd voor de workshops. Er waren workshops over hoe sociale innovatie tot stand komt en met welke instrumenten het kan worden bevorderd. In deze groep waren de workshops opgenomen over de ecologie van financiën, de evaluatie van sociale innovaties en de manieren op succesvolle  innovaties op te schalen. De tweede groep workshops behelsde: actief ouder worden in Europa, innovatie op de werkplaats en steden en eco-innovatie.

De ideeën die in deze workshops werden gegenereerd, werden verzameld door rapporteurs en vervolgens ingebracht in een ‘ideeënveiling’ onder leiding van een professionele veilingmeester. Populaire innovaties waren onder andere: een leenstelsel voor toegepast onderzoek in sociale innovatie, een ontwerpmodel om portfolio’s in balans te brengen voor ondernemers die veel sociale initiatieven steunen, een plan om innovaties te verspreiden middels ‘community-supported pop-up shops’ en het certificeren van good practices. Meer ideeën staan op de website www.socialinnovationeurope.eu.

Vervolg
Tijdens de afsluiting van het event werden plannen genoemd voor het financieren van het op grote schaal in kaart brengen van sociale innovaties door heel Europa. De deelnemers werden aangemoedigd om de opgedane inzichten en contacten te gaan gebruiken om zodoende de sociale innovatie agenda te omarmen, de huidige manier van werken ter discussie te stellen en hun fantasie en creativiteit in te zetten. Dit alles teneinde Europa te laten uitgroeien tot een van de aanvoerders op het gebied van sociale innovatie.

Het event krijgt een vervolg middels een serie van rapporten, waarvan het eerste, over het financieren van sociale innovatie, wordt gepubliceerd in juni 2011. Tevens wordt er een online hub gemaakt met als basis de netwerken en expertise die tijdens het event zijn gecreëerd. Op deze website zullen case studies komen te staan en profielen van prominente sociale vernieuwers evenals  analyses van ‘thought leaders’ en informatie over beleidsinitiatieven die van invloed zijn op sociale innovatie. De website is tevens een platform voor participatie.

Verwijzing
Het volledige verslag ‘Conference Report, Social Innovation Europe Launches in Brussels: the Innovation Union moves forward’ is opgenomen als bijlage.

Keywords: Sociale innovatie, internationaal