Smilde Foods: Op basis van co-creatie van drie cao’s naar één duurzame cao

Voor cao jan 2016 tot juni 2020, zie hieronder

2013 – Smilde Foods is onder de Friese naam ‘Smilde Ferbine’ (‘verbinden’) een traject gestart om samen met medewerkers, de ondernemingsraad en de vakbonden een eigen duurzame cao voor de 300 medewerkers van Koninklijke Smilde, Smilde Foods en Smilde Natura te bouwen. Deze nieuwe cao moest in de plaats komen van de drie individuele cao’s die voor de verschillende vestigingen golden. 

Proces
Sociale partners verenigden zich in een regieteam om het proces te coördineren en faciliteren. Het regieteam vroeg vier themagroepen om op specifieke onderdelen van de cao onderzoek te doen naar hoe verschillende cao’s samen kunnen gaan tot een moderne nieuwe cao en hierover advies uit te brengen. In de themagroepen zaten medewerkers en OR-leden. Daarnaast werden alle medewerkers betrokken in het proces.  Zij konden via de digitale ‘Smilde Ferbinepunten’ informatie lezen, filmpjes kijken over specifieke onderwerpen, vragen stellen en input leveren. Ook kwam er een referendum onder alle medewerkers over het cao-akkoord. 

Resultaat
Het proces van anderhalf jaar leidde tot één nieuwe cao per 1 januari 2014 gericht op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers: van ontzorgen naar stimuleren en ontwikkelen. Door alle medewerkers onder een cao te brengen kan de organisatie nu werken vanuit een collectief raamwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid. Om de leesbaarheid te vergroten is de cao helder geschreven en fris vormgegeven. De cao start met het perspectief van partijen, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid verwoord wordt.  Leiderschap, maatwerk, vertrouwen, dialoog en inzetbaarheid zijn hierbij sleutelwoorden. Elk hoofdstuk is per thema ingedeeld en kent een korte inleiding waarin de visie van partijen op dit thema wordt weergegeven. 
Cao-partijen zijn tevreden met het resultaat omdat de inhoud aansluit bij de gezamenlijk geformuleerde visie op duurzame inzetbaarheid en de behoeften van de organisatie en medewerkers op dit gebied. Daarnaast zijn zij verheugd dat de cao samen met medewerkers tot stand is gekomen. Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen verdere initiatieven uitwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

2016 – De cao die loopt van 1 jan. 2016 tot 30 juni 2020 is op dezelfde wijze tot stand gekomen.
In deze nieuwe cao wordt nog sterker het accent gelegd op duurzaamheid, ontwikkeling, eigen verantwoordelijkheid daarvoor en de dialoog in een volwaardige arbeidsrelatie over die ontwikkeling. Voor die doelen zijn er budgetten: een collectief budgeet, een persoonlijk keuzemodel, vitaliteitsbudget.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen; Cao-vernieuwing; Duurzame inzetbaarheid
Sector: AgroFood
Bron: cao