Slimmer werken in de vernieuwde productiehal van Verheul Trappen

Verheul Trappen uit Montfoort heeft met steun van Syntens en TNO het complete proces van het produceren van trappen op de schop genomen. In samenspraak met de 35 werknemers heeft de directie de werkvloer in de productiehal ingrijpend veranderd.

Aanpak
Waar vroeger aan verschillende projecten tegelijk werd gewerkt, wordt nu de aandacht geconcentreerd op één trap. In de productiehal zijn looplijnen en werkzones gecreëerd voor elke fase van de productie. Dit maakt de werkplek overzichtelijker, rustiger en veiliger.

Het bedrijf wilde meer winst maken door het verkorten van levertijden en het beperken (beter voorkomen) van fouten. De verandering richtte zich op de productievloer en alle medewerkers zijn er tijdens vier sessies bij betrokken. De knelpunten zaten met name in de productie: een groot aantal orders zorgde voor weinig inzicht in elkaars bezigheden, de werkplekinrichting was niet duidelijk, het team werkte niet goed samen en daardoor liet de kwaliteit te wensen over. Om deze knelpunten aan te pakken, verwees Syntens haar klant na het traject door naar TNO. Aan de hand van een analyse van het productieproces, werd een nieuwe meer optimale lay-out vastgesteld.

Resultaten
De nieuwe werkwijze leverde Verheul binnen enkele maanden een toegenomen productie capaciteit, betere kwaliteit, meer plezier in werken en meer winst op. Directeur Eelco Appel: ‘De doorlooptijd wordt hiermee aanzienlijk gekort, maar ook de kwaliteit gaat omhoog want er komt meer aandacht voor het project waar iedereen mee bezig is.’

Zie ook: https://www.mijninnovatievewerkplek.nl/Meedoen/index.shtml?page=toonbijdrage;id=8;back=https://www.mijninnovatievewerkplek.nl/Meedoen/index.shtml%3Fpage%3Detalage