Sensor Partners, Niet harder maar slimmer werken

2013 – Sensor Partners BV gevestigd te Drunen is een middelgrote productie-, advies en verkooponderneming op het gebied van kwaliteitscontrole en technische procesbewaking. Er werken 15 medewerkers.

Slimmer en flexibeler samenwerken
Gezien de huidige economische situatie was het van belang bestaande werkprocessen te optimaliseren en te komen tot zelfsturende teams. Hiervoor moest een kwaliteitsslag worden geleverd. Alle medewerkers werden getraind in de tools om samen werkinstructies te maken.

Aanpak
Als eerste stap heeft de directie de missie en visie, de strategie en waarden van Sensor Partners en de implicaties die dit heeft voor een ieder helder gemaakt. Vervolgens zijn medewerkers betrokken bij het realiseren van efficiëntere werkprocessen. Door nieuwe taakverdelingen en een vastgesteld kennisniveau per functie zijn werkprocessen gestroomlijnd en verantwoordelijkheden verdeeld.

Door middel van remedial teaching is vooral gestuurd op bewustwording en het ontwikkelen van persoonlijke visies op het functioneren in een zelfsturend team. Er zijn persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld die zorgen voor een grote intrinsieke motivatie in plaats voorheen kort houdbare extrinsieke motivatiefactoren. Er is een nieuwe onderlinge communicatie methodiek opgesteld op basis van het 5xW+H principe (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe). Leidinggevenden zijn gecoacht in het situationeel leidinggeven op basis van verantwoordelijkheden en het nieuwe kennislevel-model dat gezamenlijk door medewerkers is opgesteld.

Resultaten
Het sociale innovatie traject heeft ervoor gezorgd dat Sensor Partners sterk uit de crisis van 2007 is gekomen. Er wordt nu gefocust op de kernactiviteiten, te weten sensoren. Er is een heldere verdeling in taken en verantwoordelijkheden gekomen. Door het traject is 50% meer verkoopslagkracht gecreëerd door efficiënter en innovatiever werken. Medewerkers zijn breder inzetbaar, meer betrokken, hebben meer verantwoordelijkheid en werken met plezier en er is een laag ziekteverzuim.

Randvoorwaarden
De veranderingen moeten wel geborgd worden. Hiervoor is een handboek opgesteld.

Meer informatie
Zie de website van het bedrijf: www.sensor.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Dynamisch managen & Leiderschap; Teamwerken, Zelfsturing

Sector: High Tech, smart materials

Bron: Case