SCA Gennep: Zelfsturing haalt het beste naar boven

2010 – Zelfsturingsbeleid vormt de basis van het denken en handelen, en stelt SCA in staat om de productiviteit continu te verbeteren en snel en flexibel in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. SCA Hygiene Products Gennep BV loopt voorop in zelfsturing en in 2010 was dit voor werkgeversvereniging AWVN rede om de AWVN-innovatietrofee uit te reiken.

SCA Gennep
Industrieterrein Hoogveld in Heijen is de thuisbasis van SCA Hygiene Products Gennep BV: de grootste fabriek van incontinentiematerialen ter wereld. Op jaarbasis rollen hier bijna 1 miljard incontinentieluiers, onderleggers en slabben van de band. Zo’n 360 mensen dragen hieraan een steentje bij. Zij houden zich vooral bezig met de productie, met logistieke zaken en met het in goede banen leiden van de bedrijfsprocessen.

Aanpak
SCA werkt volgens de principes van zelfsturing. Marcel Andela, plantmanager van SCA Hygiene Products Gennep, legt graag uit wat dit inhoudt. ‘Wij proberen onze mensen zoveel mogelijk invloed te laten uitoefenen op hun eigen werkprocessen. Ofwel: we leggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Om dit mogelijk te maken, hanteren we een platte bedrijfsstructuur met slechts drie organisatielagen.’ Teambazen of shiftleaders zijn bij SCA Gennep dan ook passé; de monteurs, operators en logistiek medewerkers werken geheel zelfstandig, in teams van drie of vier personen. De fabriek draait volcontinu; dankzij de toepassing van arbeidstijdmanagement wordt er met flexibele roosters gewerkt. De medewerkers vallen onder verantwoordelijkheid van coaches, die elk 20 tot 50 mensen onder zich hebben en alleen tijdens kantooruren aanwezig zijn. Om eventuele problemen te tackelen, is er elke ochtend overleg tussen de teams en de ondersteunende functionarissen.

Resultaten
Cruciale vraag is natuurlijk wat het zelfsturingsbeleid precies oplevert. Dat het Inbound Logistics-project veel winst heeft gebracht, staat volgens Andela buiten kijf. ‘Met minder managementaandacht en hetzelfde aantal mensen kunnen we de complexere processen binnen het warehouse in goede banen leiden. Een algemeen pluspunt van zelfsturing is dat het werk van de medewerkers uitdagender wordt, aangezien zij meer bevoegdheden hebben. Doordat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, kan het bedrijf sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. ‘Omdat mensen meer betrokken zijn, draait een nieuwe machine bijvoorbeeld sneller naar behoren.’ Andere resultaten: de meeste medewerkers hebben het uitermate naar hun zin, mensen zijn meer betrokken en gemotiveerd, het personeelsverloop is nihil en de productiviteit stijgt.

Tips:
Wat is Andela’s advies aan andere bedrijven die ook aan de slag willen met zelfsturing? ‘Verhef zelfsturing tot beleid. Anders werkt het niet. En creëer vertrouwen. Erin geloven dat mensen die het dichtst bij een bepaald proces staan de beste beslissingen kunnen nemen, dát is waar het om draait.’

De gehele casebeschrijving van werkgeversvereniging AWVN is opgenomen als bijlage.

Keywords: slimmer werken, sociale innovatie, innovatie & innovatievermogen