ROFF, Portugal

2013 – ROFF is een Portugees bedrijf, opgericht in 1996 dat bij klanten SAP systemen implementeert. Het bedrijf is snel gegroeid en thans werken er iets meer dan 500 mensen. De aard van het werk, namelijk het ontwikkelen en implementeren van IT oplossingen voor diverse klanten, is dat mensen diensten aan klanten leveren. Daarom kan hun bedrijf alleen maar succesvol zijn als er toegewijde en tevreden medewerkers zijn. De oprichters zijn zich daarvan goed bewust en hebben een bedrijfscultuur en een werkklimaat ontwikkeld die hoge individuele betrokkenheid bevorderen. 

Sociale innovatie

De sociale innovatie die hier leidt tot een bijzonder en enthousiasmerend werkklimaat, is het resultaat van een combinatie van vier factoren.

  • Een informele management stijl die autonomie en het nemen van verantwoordelijkheid bevordert en een platte niet hiërarchische structuur, met niet meer dan drie lagen en een over medewerkers wisselende rol van projectleider.

  • Interne communicatie met de focus op luisteren naar de medewerkers. De eerste verantwoordelijkheid van een manager is te luisteren naar zijn of haar medewerkers en te begrijpen waar ze door worden gedreven. Daarop zal het bedrijf reageren en acties nemen waar sprake is van mogelijke mismatches. Er is een ideeën bus en ieder jaar wordt er een prijs uitgereikt aan de drie beste voorstellen. Ook wordt een ‘open-deur’ politiek gevoerd door het management.

  • Een sterk gevoel van betrokkenheid ondanks het feit dat de meeste medewerkers overwegend bij klanten werken en geconfronteerd worden met het bedrijfsklimaat van dat andere bedrijf waar ze dagelijks werken. Dat is te danken aan het feit dat de managers contact houden met deze consultants en ze regelmatig bellen/mailen om te informeren hoe het project loopt en hoe ze zich voelen. Het vieren van successen draagt bij aan een sterk team gevoel.

  • Flexibele arbeidsrelaties. Bij ROFF kunnen medewerkers tijd en plaats onafhankelijk werken op voorwaarde dat de doelen van het project en de verwachtingen van de klant, worden gerealiseerd.

Aanpak

In de eerste jaren was de ontwikkeling van ROFF’s eigen arbeidsklimaat vrij spontaan en ongestructureerd. Maar de laatste jaren heeft het bedrijf diverse procedures en regels geïntroduceerd.

  • Elke nieuwe medewerkers krijgt een ‘instapplan’ aangeboden waarin –zo nodig – een training aan de ROFF Academie, een coach, een ‘starters handleiding’ etc. zijn voorzien.

  • Het ‘resultaat management’ is geformaliseerd; er worden targets en ontwikkel doelen gesteld. En het resultaat wordt beoordeeld. Eigenlijk betekent deze formalisering een afwijking van de stijl van het recente verleden en contrasteert in zekere zin met het informele karakter van het bedrijf. Er is dan ook enige weerstand bij sommige managers en medewerkers.

  • Er wordt veel aandacht besteed aan trainingen in projectmanagement, vreemde talen, en gedragstrainingen.

  • De wervingsmethode ‘beveel een vriend aan’ is geïntroduceerd.

  • In 2011 startte het bedrijf met mini-laboratoria ‘ROFF-labs’ waar medewerkers experimenten kunnen uitvoeren en technische oplossingen kunnen onderzoeken die tot nieuwe diensten en markten kunnen leiden.

Resultaten

Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid die ze krijgen serieus en genieten van de autonomie die ze hebben. Zij waarderen het dat hun opvattingen en suggesties onderzocht worden en indien waardevol, toegepast ter verbetering van het resultaat van het bedrijf.

De groei van het bedrijf en de internationale expansie verschaffen de medewerkers carierekansen en bieden mogelijkheden om ook op andere technische gebieden werkzaam te zijn zodat zij nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen.

ROFF verwierf een top positie in de Portugese markt en begint haar internationale activiteiten uit te breiden wat onbegrensde groeimogelijkheden biedt. Dit was alleen mogelijk met deskundige en betrokken medewerkers die mobiel zijn en zich kunnen aanpassen aan diverse omgevingen. Het bedrijf concurreert succesvol op de krappe arbeidsmarkt voor consultants met SAP-ervaring; het bedrijfsklimaat maakt het bedrijf tot aantrekkelijke werkgever en een ‘great place to work’.

De toegang tot bedrijfsinformatie zou kunnen worden verbeterd en het lijkt verstandig om met alle betrokkenen te praten over het beleid om de werkdruk te beheersen en een goede arbeid-privé balans voor allen te realiseren.

Referentie

De auteur van de ‘Case study: ROFF, Portugal’ is Manuel Ortigão van Eurofound. De hele casebeschrijving is te vinden als pdf in de bijlage. Voor verder informatie zie de website: www.eurofound.europa.eu.

Thema: Dynamisch management en Leiderschap

Sector: IT

Bron: case