Resultaat door verbinding

2008 – ‘Resultaat door Verbinding – Brieven van Lysias’ is de titel van de nieuwste publicatie van Lysias Consulting Group. In dit boek beschrijven de adviseurs van Lysias hun opvattingen over vijf speerpunten in hun adviespraktijk: gebiedsontwikkeling, economie & innovatie, veiligheid, organisatieontwikkeling en de jeugdketen. De hoofdstukken hebben de vorm van brieven, die rechtstreeks zijn gericht aan bestuurders en managers in het publieke domein. De adviseurs hebben tijdens het schrijfproces de dialoog gezocht met klanten en relaties. Hun inzichten hebben de brieven verrijkt en zijn herkenbaar in elk van de brieven opgenomen.

In hun brieven gaan de Lysias-adviseurs in op weerbarstige vraagstukken: Hoe kan de sturing op de jeugdzorg worden versterkt? Wat is er nodig om regionale samenwerking op het gebied van veiligheid te verbeteren? Wat vraagt gebiedsontwikkeling van de provincies? Welke rol hebben gemeenten in het stimuleren van innovatie? Hoe lenig is de overheidsorganisatie in het inspelen op ontwikkelingen in de samenleving? De adviseurs bieden een aantal handreikingen om deze vraagstukken aan te pakken en signaleren twee cruciale succesfactoren: resultaat centraal stellen en verbinding realiseren met andere spelers in het veld.

Verwijzing
Gehele document is te vinden in bijlage.

ISBN: 978 90 813614 1 5

Keywords: flexibel organiseren